Ingen vekst i sykefraværet

I løpet av årets tre første måneder var det ingen økning i det legemeldte sykefraværet sammenliknet med året før. Det egenmeldte sykefraværet økte med marginale 0,1 prosentpoeng.

21.06.04 15:09

Det totale sykefraværet var i første kvartal i år på 8,3 prosent. Fraværet fordelte seg med 7,3 prosent som legemeldt og én prosent som egenmeldt fravær, viser den sentrale sykefraværsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Det legemeldte sykefraværet utgjør omtrent 90 prosent av det totale sykefraværet.

Både kvinner og menn hadde nullvekst i legemeldt sykefravær. Kvinner hadde imidlertid en årsvekst på 0,1 prosentpoeng i egenmeldt sykefravær, mens det for menn ikke var noen endring.

Nedgang for de yngste

Bak nullveksten i samlet legemeldt sykefravær ligger en nedgang i sykefraværet for de under 50 år og en vekst for de over. Nedgangen var sterkest i de yngste aldersgruppene.

Sykefraværet i store næringer som industri, varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting hadde ingen endring fra første kvartal 2003 til samme kvartal i år. I næringene bygg- og anleggsvirksomhet, undervisning, helse- og sosialtjenester og offentlig administrasjon var det fortsatt en lav årsvekst i sykefraværet.

Arbeidstakere i akademiske yrker hadde lavest sykefraværsprosent med 3,9, mens sykefraværsprosenten for legemeldt sykefravær var høyest i gruppen "yrker uten særskilte krav til utdanning" med 10,4 prosent.

- Fortsatt grunn til bekymring

Selv om de siste tallene viser at det ikke er noen ytterligere vekst i sykefraværet, mener trygdedirektør Arild Sundberg det fortsatt er grunn til bekymring.

- Varigheten på sykefraværet øker fortsatt. All erfaring viser at det er vanskeligere å komme tilbake til jobb, jo lengre sykefraværsperioden er. Å være i aktivitet på arbeidsplassen, selv om ikke helsen er helt på topp, er avgjørende for å få snu utviklingen for sykefraværet, sier Sundberg i en melding.

LO mener det er svært gledelig at veksten i sykefraværet flater ut. LO-leder Gerd-Liv Valla har på sin side stor tro på virkemidlene i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag