Nettavisen skrev om 2018-tallene til Kredinor at det var et rekordår. Da ga inkassoselskapet 116.000 kroner i bonus til sine ansatte. Det var en oppgang fra 88.000 kroner i 2017, mens de ansatte i fjor måtte nøye seg med drøyt 36.000 kroner.

Resultatbonus utbetales til alle ansatte i Kredinor SA i henhold til andelen årsverk gjennom året. Grunnlaget for bonusen er 25 prosent av driftsresultatet dersom dette resultatet utgjør mer enn 5 prosent av inntektene.

Nå foreligger regnskapet for 2020, og tallene ble svært så gode. Kredinor-konsernet klarte å øke inntektene fra 922,7 millioner kroner i 2019 til 977,1 millioner. Driftsresultatet i perioden bedret seg fra 234,1 millioner til 277,5 millioner. Det gir en driftsmargin på skyhøye 28,4 prosent.

Les også: Frykter gjeldssmell uten sidestykke: – Det sier seg selv at dette er katastrofe

Langt over

Morselskapet Kredinor SA hadde i fjor driftsinntekter på 714,8 millioner kroner og et driftsresultat på 129,6 millioner. Det gir en driftsmargin på 18,1 prosent for inkassovirksomheten. Tallene for 2020 viser altså marginer langt over minimumskravet for bonus.

Og da blir det bonus. Kredinor-sjef Tor Berntsen opplyser i en SMS til Nettavisen at bonusen i fjor utgjorde 25 prosent av driftsresultatet i morselskapet Kredinor SA. Og 25 prosent av 129,6 millioner kroner utgjør nærmere 33 millioner.

Berntsen opplyser i en SMS til Nettavisen onsdag morgen at bonusen utgjør 56.000 kroner per ansatt. Nettavisen skrev ut fra tallene at de ansatte fikk 80.000 i bonus.

Berntsen fikk for øvrig utbetalt 36.000 kroner i bonus for 2020, ifølge en note i årsberetningen. Så spørs det om de ansatte må belage seg på lavere bonuser fremover.

Stortinget vedtok i fjor høst kraftige kutt i inkassosalærer. For små krav, opp til 500 kroner, er gebyrene kuttet med 50 prosent. Justispolitisk talsperson Peter Frølich i Høyre fryktet i desember en konkursbølge og en tsunami av inkassosaker.

Kuttene ble fulgt opp av Stortinget i desember, da de vedtok å kutte gebyrene ytterligere for inkassosaker som havner i Forliksrådet. Totalt utgjør det opp mot 50 millioner kroner i gebyrer i året, ofte til folk som har en meget anstrengt økonomi.

Les også: Inkassotopp slår full alarm om gjeld i Norge: - Vi er på kokepunktet

Mister 180 millioner

Omleggingen fikk Kredinor-sjef Tor Berntsen til å steile og hevde at Kredinor årlig ville tape 180 millioner kroner i inntekter på gebyrkuttene. Kredinor ville derfor i fjor høst legge ned kundeservicekontoret i Trondheim og avdelingskontoret på Hamar, ifølge E24.

Berntsen forsvarte for drøye to år siden de høye salærene og avviste at selskapet skor seg på å drive inn små beløp.

Politiet pekte imidlertid i 2018 på Kredinor som en av de to verstingselskapene i å drive inn småkrav. Ubetydelige inkassobeløp kunne vokse til flere tusen kroner, som gjorde at namsmennene druknet i disse kravene.

Reforhandlinger

Kredinor vil ifølge årsberetningen for 2020 få reduserte inntekter. Men Berntsen har sagt at Kredinor har reforhandlet avtaler med oppdragsgivere. Reforhandlingene kan gi en årlig inntektsøkning på 50 millioner kroner.

Koronapandemien preget ellers 2020, og det førte til en betydelig nedgang i antall inkassosaker for Kredinor. Dessuten betalte skyldnerne i større grad ned på gammel gjeld. Foreløpig ser Kredinor ingen tegn på økt betalingsmislighold i Norge.

Om utsiktene for i år skriver Kredinor i årsberetningen at selskapet fortsatt vil kjøpe misligholdsporteføljer. Porteføljekjøpene er innenfor bank og finans, men Kredinor kjøper også krav fra eksisterende kunder som har misligholdt energi- og telekomregninger.

Ingen får medhold

Kredinor ble i 2020 klaget inn for Finansklagenemnda i 122 saker. Ifølge årsrapporten ble 60 av sakene avvist, 35 ble realitetsbehandlet, mens kun to av klagerne fikk medhold. Kredinor frafalt salær i tolv av sakene.

Selskapet har til enhver tid hele 1-1,3 millioner inkassosaker til innfordring. Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, nest størst i omsetning etter Lindorff.

Kredinor er et medlemseid samvirkeforetak som har røtter helt tilbake til 1905. Konsernet består av en rekke selskap og har virksomheter både i Norge, Sverige og Danmark. De ansatte på det nedlagte Hamar-kontoret er for øvrig overflyttet til Oslo, mens kundeservice er sentralisert til hovedkontoret i Oslo.

Kredinor tilbyr betalingsoppfølging for bransjene energi, bank/finans, parkering, telekom, offentlig virksomhet og handel og industri generelt.