Gå til sidens hovedinnhold

Inkassotopp slår full alarm om gjeld i Norge: - Vi er på kokepunktet

Vi går mot det høyeste antall inkassosaker og konkurser siden finanskrisen, og særlig én trend bekymrer en bransjetopp.

Daglig leder Geir Grindland i InkassoPartner i Kristiansand liker overhodet ikke den utviklingen han ser.

- Det begynte egentlig i fjor høst, og det eksploderte i november og desember. Mye tyder på at mange bedrifter vil gå konkurs de neste seks månedene. Jeg er redd dette er langvarig, sier Grindland om utviklingen et snaut år ute i koronapandemien.

Han sier det typisk tar rundt 45 dager før en ubetalt regning går til inkasso. Han sitter med tall som viser at antall inkassosaker blant norske bedrifter har økt med 20 prosent siden mars 2020. Bransjetoppen venter nå en økning i inkassosaker og konkurser som vil bli høyere enn under finanskrisen for tolv år siden.

Les også: Varsler tsunami med inkassosaker: Nye kutt i gebyrer

Skikkelig skrell

- I mine 20 års erfaring med inkasso har jeg aldri opplevd noe i nærheten av det vi er inne i nå. Vi er på et kokepunkt. Reiseliv og hoteller ligger med brukket rygg, her vil det bli en skikkelig skrell, advarer inkassotoppen.

Så langt er det ingen skremmende tall i den kvartalsvise konkursstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Det var 800 antall åpnede konkurser i tredje kvartal i fjor og faktisk en fallende trend gjennom året.

Torsdag kommer statistikken for fjerde kvartal, og de to storbankene DNB og Nordea kommer snart med sine regnskapstall for 2020. Da får vi også signaler om misligholds- og tapsutviklingen i banknæringen.

Grindland ser også en annen foruroligende trend. Sammen med Experian, som blant annet leverer kredittdata, har InkassoPartner sett på misligholdsstatistikken blant de eldre i befolkningen. Også her er det en skummel trend.

Les også: Ekspert advarer Norge om inkassobølge

Over evne

- Vi har en stor økning i inkassosaker for de over 60 år, og det skyldes at de lever over evne. Dagens pensjonister er ikke gjeldfrie når de går av med pensjon, og de lever slik de levde når de var yrkesaktive. Vi har en inkassoøkning for de over 60 år på 30 prosent fra 2019, forteller Grindland.

Tall fra Experian og InkassoPartner viser at de over 60 år ved utgangen av november i fjor hadde en inkassogjeld på 10,36 milliarder. Denne gjelden økte ifølge Grindland til nærmere 10,75 milliarder en måned senere.

- Dette er ekstreme tall, 10 milliarder i inkasso. Antall betalingsanmerkninger for de over 60 økte med 1700 fra november til desember, sier han.

Også namsmannen merket en klart økende pågang i antall saker i fjor. Statistikk fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) viser at det var 2559 åpninger under Gjeldsordningsloven i 2020, en økning på 17,5 prosent fra 2019. Vi må tilbake til 2014 for å finne et høyere tall.

Les også: Nordmenn på verdenstoppen i gjeld: - Skulle bare mangle

Eksplosjon

- Når det gjelder gjeldsordninger fra BLD, skyldes det i hovedsak en forverret økonomi hos privatpersoner etter koronautbruddet og nedstengningen. Antall ledige øker. Vi ser nok en eksplosjon i 2021 som følge av et høyt gjeldsnivå, advarer Grindland.

BLD skriver i en kommentar til Nettavisen at økningen i stor grad har sammenheng med at det i 2020 ble gjort en ekstrainnsats. Det ble åpnet vesentlig flere saker mot slutten av året enn det som har vært tilfelle de øvrige årene.

Dette er antall åpnede gjeldsforhandlinger, det vil si de er basert på søknader som allerede har ligget hos namsmannen en stund.

Antallet søknader om gjeldsforhandlinger sier derimot noe om pågangen fra publikum. Ifølge departementet har søknadsmengden i praksis vært flat fra 2019 til 2020, med en oppgang på noe over ett prosent.