En av de sterkeste elbilfordelene var opprinnelig fullt fritak for bompenger. Men nå blir det stadig vanskeligere å finne bomstasjoner som elbilene kan passere gratis.

Vegfinans melder at det fra 1. juni blir innført bompenger for elbiler på alle de sju bomsnittene på E18-strekningen mellom Gulli og Langangen i Vestfold og Telemark.

For de mindre lokalkjente betyr det på strekningen fra Tønsberg til Larvik.

– Torsdag 1. juni kl. 10:00 innføres betaling for nullutslippskjøretøy samt prisjustering takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen, skriver de i en kortfattet melding.

Prisen per bomsnitt øker med mellom 1 og 3 kroner per stykk.

Bomstasjon

Takstgruppe 1 (personbil)

Takstgruppe 2 (over 3500 kg)

Nullutslipp

Gulli

Kr 7

Kr 11

Kr 2,80

Ramsum

Kr 14

Kr 24

Kr 5,60

Fokserød

Kr 8

Kr 13

Kr 3,20

Natvall

Kr 9

Kr 14

Kr 3,60

Skinmo

Kr 12

Kr 20

Kr 4,80

Bommestad

Kr 10

Kr 15

Kr 4,00

Sky

Kr 16

Kr 26

Kr 6,40

Prisene for takstgruppe 1 og 2 viser fullpris, før rabatt for bompengebrikke. Nullutslippsbiler må betale fullpris hvis de ikke har bombrikke.

I likhet med de fleste andre bomstasjoner, får elbiler 50 prosent rabatt på passering sammenlignet med biler med bombrikke og forbrenningsmotor.

Fordi bomstasjonene på strekningen er plassert svært tett, er det forholdsvis lave takster per bomstasjon. Totalt vil det koste 30,40 kroner for elbiler å kjøre hele strekningen.