Selskapet Tønsberg Kundeservice DA er et lite firma som ikke profilerer seg mer enn de må.

Med inntekter på omtrent 14 millioner årlig og 14 ansatte går de med omtrent to millioner i overskudd.

Ifølge Innsamlingskontrollen selger selskapet produkter til blodpris under dekke av å drive innsamling for veldedige formål.

Et av de groveste eksemplene skal være pepperkaker til nærmere 1000 kroner kiloen.

Ifølge Nettavisens reportasje fra priskrigen forrige jul, kostet pepperkaker på Kiwi 5 kroner og 30 øre for 300 gram. Dette gir en kilopris på 17 kroner og 66 øre.

Med andre ord får du 56 kilo pepperkaker hos dagligvarekjeden for den samme prisen som én kilo hos Tønsberg-selskapet.

Det er to organisasjoner de selger produkter for. Dette er Ivareta – pårørende berørt av rus (tidligere Landsforbundet mot Stoffmisbruk) og Landsforeningen for voldsofre.

Nå opplyser Innsamlingskontrollen at de har ført dem opp på OBS-listen. Det innebærer givere bør være varsomme med å gi penger til organisasjonen – grunnet spesielt lav innsamlingsprosent.

Det vekker reaksjon fra selskapet.

– Vi opplever å bli beskyldt for en urimelig opptreden som vi ikke kjenner oss igjen i, svarer daglig leder Tønsberg Kundeservice, Kareen Grytnes til Nettavisen.

Du kan lese deres svar lengre ned i saken.

Slik får de pengene

Ved å tilby alt fra kopipapir, julepakker med gløgg, pepperkaker og konfekt til betydelig overpris tjener selskapet flerfoldige millioner. Samtidig har de avtaler med to store veldedige organisasjoner.

Ifølge deres beregninger har de to organisasjonene, Ivareta og Landsforeningen for Voldsofre samlet sett en innsamlingsprosent på henholdsvis 18 prosent og 11 prosent for 2017. Det betyr at mindre enn 20 kr av hver 100-lapp faktisk når frem til formålet.

– Her har ikke organisasjonene vært sitt ansvar bevisst. Det er ingen tvil om at giverne forventer at en langt større andel skal gå til formålet enn i dette tilfellet, sier Børre Hagen som er daglig leder i Innsamlingskontrollen.

Til sammenligning har organisasjonene på godkjent-listen til kontrolltjenesten har en innsamlingsprosent på 77,5 prosent.

Sitter igjen med millioner

I 2017 hadde Tønsberg Kundeservice inntekter på totalt 13,1 mill. Inntektene var fordelt slik:

  • Ivareta - (tidligere landsforbundet mot stoffmisbruk): 5,5 mill.
  • Barn i rusmiljø: 2,7 mill.
  • Landsforeningen for voldsofre: 2,9 mill.
  • Stopp barnevolden: 2,2 mill.

Daglig leder for selskapet har 851.000 i lønn. I tillegg tok eierne ut to millioner kroner i utbytte.

Driver bare «litt» innsamling

Når vi henvender oss til Tønsberg Kundeservice, får vi beskjed om at de jobber med et tilsvar. Vi får ikke anledning til å stille spørsmål. Isteden får vi tilsendt et langt svar fra daglig leder Kareen Grytnes.

– Vi ønsker å nyansere bildet som blir tegnet av oss da vi opplever å bli beskyldt for en urimelig opptreden som vi ikke kjenner oss igjen i, sier hun.

Det er først og fremst salg av rekvisita til bedriftsmarkedet, som er deres virksomhet, hevder selskapet.

– Vi selger blant annet kaffe, sjokolade og kopipapir til priser som ligger godt over markedspris på slike produkter. Årsaken til prissettingen er at deler av det vi tjener blir kanalisert tilbake til ulike foreninger, sier Grytnes til Nettavisen.

Totalt har de overført 1,2 millioner kroner til foreningene de har avtale med. Med andre ord: Under 10 prosent av inntektene.

– Vår virksomhet er ikke tuftet på å drive innsamling. Selskapet drives på premisser tilsvarende andre selskaper. At vi har en markedsmessig effekt av dette (foreningsinnsamlingen journ anm.) legger vi ikke skjul på, sier Grytnes.