Gå til sidens hovedinnhold

Innsidehandler fikk mildere straff

Den tidligere finansdirektøren i Reitan-Gruppen, John Thoresen, slipper med å sone 30 dager for innsidehandel.

Frostating lagmansrett endret dermed dommen mot den tidligere direktøren i Reitan-Gruppen.

Thoresen ble i september i fjor dømt til nitti dagers ubetinget fengsel for innsidehandel med aksjer. Dommen var den strengeste noensinne for i innsidesak, og Thoresen anket dommen.

Frostating lagmannsrett gav heller ikke Thoresen medhold i kravet om frifinnelse, men konkluderer med at seksti dager av straffen skal gjøres betinget, og at Thoresen skal slippe med å sone tredve dager i fengsel.

Selv om lagmannsretten reduserer straffen, går det frem av dommen at retten ser Thoresens overtramp som grovere enn tingretten. Tingretten mente John Thoresen handlet uforsettelig da han informerte sin bror om Reiten-Gruppens mulige bud på mobilselskapet Sense, mens lagmannsretten mener Thoresen handlet forsettelig.

Når straffen likevel reduseres, skjer det med bakgrunn i referanser til tidligere rettspraksis og med hensyn til at det har gått lang tid siden forbrytelsen skjedde.

Kjøpte aksjer
Thoresen ble dømt for å ha kjøpt aksjer i innsideposisjon i forbindelse med Reitan-Gruppens overtakelse av mobilselskapet Sense.

Gjennom flere e-poster og regneark satt Thoresen på informasjon som indikerte at Reitan Invest ville legge inn bud på deler av eller hele Sense. Denne informasjonen var tilgjengelig for Thoresen allerede i februar 2003.

På tross av dette kjøpte Thoresen flere aksjer i perioden etter dette. I mars 2003 kjøpte Thoresen Sense-aksjer for 282.002 kroner, og solgte de samme aksjene til Reitan-gruppen for 498.750 kroner - en gevinst på 216.748 kroner.

Aksjene kjøpte Thoresen sammen med sin bror Bernt Thoresen. Han var opprinnelig siktet i saken, men siktelsen ble frafalt.

Bernt Thoresen kjøpte i mars Sense-aksjer for nærmere 500.000 kroner - aksjer han senere solgte for 790.000 kroner. Til sammen hadde dermed Thoresen-brødrene en gevinst på over 500.000 kroner gjennom kjøp og salg av Sense-aksjer.

Påstand på 120 dager
I tingretten la aktor, førstestatsadvokat Hedvig Moe, ned påstand om 120 dagers fengsel. Økokrim valgte ikke å anke etter tingrettsdommen, men vil nå vurdere en slik mulighet.

- Vi vil bruke ankefristen til å vurdere om vi skal føre saken inn for Høyesterett, sier Moe til TV 2 Nettavisen.

Selv om hun nå vurderer å anke straffeutmålingen, er hun likevel fornøyd med premissene fra lagmannsrettens dom. Moe mener det sender et viktig signal når lagmannsretten endrer Thoresens handlinger fra uforsettelig til forsettelig.

- Det viser at man på et relativt tidlig stadiet i en mulig oppkjøpsprosess er i en innsidesituasjon, sier Moe.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året

Kommentarer til denne saken