Her finner du kalkulatoren Innskuddspensjon og spareprofil

Om kalkulatoren

I kalkulatoren kan du se effekten av å endre sammensetningen på fem spareprofiler.

Først legger du inn den årlige avsetningen til pensjonskontoen. Du kan bruke kalkulatoren Innskuddspensjonskalkulatoren for å se hvordan dette blir regnet ut.

Deretter legger du inn forutsetninger for lønnsvekst i spareperioden, antall spareår, og inflasjon.

Deretter det som bestemmer forventet avkastning for aksjefond - meravkastning på aksjer og risikofri rente.

Deretter bestemmer du sammensetningen av spareprofilen. Disse er forhåndsinnlagt med 25 prosent-step. Spareprofil 5 er satt til 100 prosent aksjefond.

Kalkulatoren regner ut forventet gjennomsnittlig avkastning for hver spareprofil. For så å regne ut hvor mye hver enkelt spareprofil vokser til.

Se også:

Guide til innskuddspensjon.

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Verdien av innskuddspensjonen
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.