Her finner du innskuddspensjon-kalkulatoren

Om innskuddspensjon-kalkulatoren

For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 7,1 G - 708.992 kroner. Over 12 G (1.109.296 kroner) kan det ikke settes av noe.

Guide til innskuddspensjon.

For inntekter opp til 7,1 G kan det settes av maksimalt 7 prosent. På inntekter mellom 7,1 G og 12 G kan det settes av inntil 18,1 prosent ekstra (totalt 25,1 prosent).

Minimum avsetning er 2 prosent. Bedriften er heller ikke pliktige til å sette av denne minimumsavsetningen fra 0 til 1 G.

Siden innskuddene regnes i prosent av inntekt, vil innskuddet vokse i takt med lønnsøkningen. Kalkulatoren regner altså ikke med de samme beløpene i alle spareårene, men økende i takt med lønnsøkningen.

Hvor mye du får utbetalt fra innskuddsordningen avhenger av hvor mange år det er igjen til utbetalingen, og avkastningen i perioden.

Om innskuddspensjonen
Her legger du inn hvilke satser over og under 7,1 G som blir innbetalt. Oppgi også om det blir satt av noe for de første G'en.

Om deg:
Legg inn inntekten som danner grunnlaget for beregningen og alder. Pensjonsalderen bestemmer sparelengden, som regnes ut automatisk. Velg så lengden på pensjonsutbetalingen.

I tillegg må det legges inn en marginalskatt på pensjonsbetalingen. Den mest vanlige vil være 37,3 prosent, men dette avhenger av inntekt. Se mer om marginalskatt på pensjonsinntekter her.

Generelle forutsetninger:
Legg inn den avkastningen du forventer i både oppsparingsperioden og utbetalingsperioden. I tillegg legger du inn forventet lønnsvekst og inflasjon.

Avsetning til din pensjonskonto
Kalkulatoren regner ut første års sparebeløp, og hva dette sparebeløpet har vokst til når utbetalingen skal starte.

Inntekt og utbetaling
Lønnsinntekten som her oppgis er den lønnen du har (i løpende kroner) ved første utbetalingstidspunkt. Pensjonsutbetalingen er også i løpende kroner. Deretter regner kalkulatoren ut hvor stor denne pensjonen er av inntekten. I beløpet for utbetaling etter skatt brukes marginalskatten for pensjonsinntekten din.

Kalkulatorer:

Verdi av innskuddspensjonsordning
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Meravkastningskalkulator for innskuddspensjon
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.