Årsregnskapet for Stiftelsen kronprinsparets Fond viser at gaver og bidrag falt fra 7,45 millioner kroner i 2017 til 5,4 millioner i 2018.

De største bidragsyterne til fondet er Egmont Fonden med 2,2 millioner kroner, samt DNB og non profit-organisasjonen Wilstar AS med 1 million hver. Telia Norge, Skanska Norge og Selvaag Gruppen er de andre bidragsyterne.

Les også: Ari Behn heier på Martha Louises nye forhold

Tapte på verdipapirer

De lavere bidragene førte til et driftsunderskuddd i fjor på 356.000 kroner, 818.000 kroner i minus på bunnlinjen. Fondet måtte tåle en smell i fjor på over 600.000 kroner fra verdipapirer som fondet er investert i.

Egenkapitalen i fondet er imidlertid fortsatt solid, det betyr at det er betydelig med midler i fondet. Mesteparten av midlene er plassert i verdipapirer, som altså i fjor ga et tap.

Fondet har til sammen fire ansatte, og daglig leder Irene Lystrup mottok 835.000 kroner i lønn i fjor. Det er verdt å merke seg at totale lønns- og personalkostnader for 2018 er ført opp med 2,62 millioner kroner, som utgjør hele 48 prosent av bidragene. Nærmere 2 millioner av lønnskostnadene knyttes til spesifikke prosjekter.

Nytt prosjekt

Lystrup skriver i en e-post til Nettavisen Økonomi at fondet i fjor ansatte i fjor en ny medarbeider for å utvikle et helt nytt livsmestringsprosjekt. Dette prosjektet er kalt «Flyt, for ungdom i overgangen fra ungdomsskole til videregående».

Investeringen medførte ifølge Lystrup et budsjettert driftsunderskudd på 356.000 kroner. Hun skriver at i tillegg fikk de, som mange andre, merke uroen aksjemarkedet i fjor. Dermed ble det en negativ avkastning på verdippairene fondet har investert i.

Lystrup mener at inntektene i 2018 er på linje med tidligere år, med unntak av 2017, som var et toppår.

Vanskeligstilt ungdom

Kronprinsparets Fond har etablert et nettverk av prosjekter som satser på kompetansedeling og samarbeid for ungdom. Fondet skal fange opp ungdom som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor.

Foruten å motta økonomisk støtte, inviteres de utvalgte prosjektene inn i et kompetansenettverk. Det skal gi dem en mulighet til å dele erfaringer og kompetanse. For tiden er Kronprinsparets Fond involvert i ni prosjekter.

Styreleder i fondet er for øvrig tidligere finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen.