Byrådsleder Raymond Johansens største hodepine er ikke politisk korrekt å påpeke.

Men statistikken beskriver en brutal virkelighet:

  • Bydelene i Groruddalen har mye høyere koronasmitte enn ellers i byen.
  • Samtidig viser tall for mobilitet at innbyggerne i bydelene ikke følger smitteråd.


I forrige uke fikk Aftenposten skarp kritikk for å bruke ordet «innvandrersmitte». Kritikken gikk på at ordet er stigmatiserende, og at ordbruken tar oppmerksomhet bort fra bakenforliggende forklaringer som sosiale og økonomiske forhold.

Les også: Skyggesiden i norsk politikk

Problemet er at vi ikke riktig vet hvorfor bydeler som Bjerke, Grorud, Stovner og Alna har fire ganger høyere smitte enn nabokommunene. Men det vi vet er at befolkningen i bydelene ser ut til å følge smittevernrådene i mindre grad enn resten av Oslos befolkning.

Såvidt jeg vet finnes ikke reelle tall på håndvask, men vi har tall på mobilitet - altså i hvor stor grad folk har fulgt oppfordringen om å holde seg hjemme, og ikke bevege seg til jobb og andre offentlige steder.

Hvis vi tar ut Sentrum (som bare har 1.500 innbyggere og er helt spesiell), så består Oslo av 15 bydeler. Av disse er det fem som i særklasse har flest smittetilfeller per 100.000 innbyggere: Stovner, Alna, Grorud og Bjerke - alle i Groruddalen - samt Søndre Nordstrand, som blant annet inneholder Holmlia.

Disse fem bydelene har en innvandrerbefolkning (definert som innvandrere og barn av to innvandrere) på mellom 44 og 59 prosent. Samtidig har bydelene en smitteandel som varierer fra 417 til 733 smittede per 100.000 innbyggere. (Kilde: IMDI/Oslo kommune).

Så skal det presiseres at kolonnen som viser innvandrerbefolkningens andel trolig kunne vært byttet ut med gjennomsnittsinntekt eller utdannelsesgrad og vist omtrent en lik sammenheng. Korona-smitte varierer altså etter det en statsviter ville kalle sosioøkonomiske variabler.

I mangel på gode tall for i hvor stor grad befolkningen følger smittevernrådene er mobilitet noe av det beste vi har. Beredskapsetaten i Oslo kommune analyserer tall for teletrafikk og beregner i hvor stor grad vi har beveget oss mindre.

Interessant og skuffende er at bydeler som Søndre Nordstrand og Grorud beveger seg omtrent som før, mens det ser ut som om bydeler med liten smitte er blant de flinkeste til å følge smittevernrådene når det gjelder mobilitet.

I rettferdighetens navn skal det legges til at mange ansatte i manuelle lavtlønnsyrker kanskje også har minst mulighet til å være på hjemmekontor. I slike tilfeller har man ikke noe annet valg enn å sette seg på T-banen og dra til jobben - og dermed utsette seg for mulig smitte. Det er altså ikke så lett at det nødvendigvis er mangel på informasjon - det kan like gjerne være mangel på valgmuligheter.

Uansett er utviklingen skremmende. Går vi 14 dager tilbake var forskjellen på bydelene mye mindre enn i dag, og det er bydelene med flest smittede per 100.000 innbyggere som også har sterkest vekst: Bjerke er øverst, men har flatet litt ut. Grorud er på full fart oppover.

Her er Oslos gode tallside: Statistikk over smittede i Oslo og bydelens siste 14 dager

Byrådsleder Raymond Johansens hodepine er at man kan innføre knallharde tiltak og gi råd, men at effekten er avhengig av at rådene følges. Google har målt hvor ofte vi besøker butikker, bussholdeplasser, jobben og hjemmet - og tallene viser at folk flest følger rådene.

Men andre tall viser at det slett ikke er på restauranter eller på idrettsbanen at de fleste blir smittet. Det er tvert imot i egen bolig og i private sammenkomster i boligene, og her er det opp til hver enkelt å følge rådene.

Tallene fra Helseetaten tyder på at de største smittekildene er på jobben og i private hjem. Det siste er naturlig siden en smittet person i en husstand naturlig nok kan komme til å smitte resten.

Hva er konklusjonen?

Gode råd er vel og bra, men det hjelper lite hvis de ikke følges. Og det er åpenbart en stor hodepine at folk i bydeler med høy smitte samtidig er de som i størst grad beveger seg som før.

Det hører også med at det særlig er i gruppen 20-29 år at smitten nå sprer seg. I denne aldersgruppen har de aller, aller fleste fullført både grunnskole og videregående skole og må forutsettes å ha fått med seg smittevernrådene.

Det verste som kan skje er at vi fortsetter med politisk korrekte og inngripende tiltak som gir liten effekt, og at vi lar være å gripe inn der smitten er høy og økende.

PS! Hva mener du? Er det forventet eller uventet at koronapandemien følger vanlige skillelinjer som økonomi, utdannelse og landbakgrunn? Og hva må gjøres for å få bedre etterfølgelse av smittevernrådene? Skriv et leserbrev!