*Nettavisen* Økonomi.

Innvandrere har minst tillit til folk

SSB-ANALYSE: Hver femte innvandrer har liten tillit til sine medmennesker, mot seks prosent i befolkningen ellers. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hver femte innvandrer har liten tillit til sine medmennesker, mot seks prosent i befolkningen ellers.

Statistisk sentralbyrå (SSB) var før påske ute med en analyse om tilliten blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Analysen tar for seg både tilliten til medmennesker og til det politiske systemet.

Og SSB-analysen viser at 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker. For befolkningen generelt gjelder den manglende tilliten bare seks prosent. SSB skriver at arbeidsledighet, dårlig råd og diskriminering reduserer tilliten hos innvandrerne.

Ser vi på den andre enden av tillitskalaen, sier bare hver fjerde innvandrer at de har stor tillit til andre mennesker. Det kan sammenliknes med halvparten av de spurte i den øvrige befolkningen.


Dårligere levekår

Tidligere analyser har vist at innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen som helhet. Det gjelder områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard, økonomi, helse og sosial kontakt.

Men, selv med sine dårligere levekår, har innvandrere like mye eller mer tillit til norske samfunnsinstitusjoner. Ifølge SSB likner norskfødte med innvandrerforeldre på mange områder mer på befolkningen som helhet, enn på foreldregenerasjonen.

Norskfødte med innvandrerforeldre gjør det også langt bedre enn sine foreldre. De tar mer utdanning, og de har høyere inntekt enn sine foreldre med innvandrerbakgrunn.


Polen og Tyrkia på bunn

Det er ikke overraskende forskjeller i tillitnivået mellom innvandrere fra de ulike landene. SSB konstaterer at innvandrere fra Polen og Tyrkia har den største andelen med lav tillit, mens innvandrere fra Sri Lanka har størst tillit til hverandre.

Norskfødte med innvandrerforeldre har også mindre tillit til andre mennesker enn befolkningen i samme aldersgruppe. De skiller seg imidlertid ikke like sterkt fra befolkningen på samme alder som det innvandrere gjør.

Norskfødte med innvandrerforeldre fra Tyrkia og Pakistan har lavest tillit, mens de med bakgrunn fra Sri Lanka igjen ligger øverst på tillitskalaen.


Tror på politikerne

Men SSB-analysen viser også at langt flere av innvandrerne uttrykker stor tillit til det politiske systemet enn i befolkningen som helhet. Andelene er henholdsvis 41 mot 26 prosent. Her skiller polakkene seg ut med de med lavest tillit.

SSB skriver videre i rapporten at personer med innvandrerbakgrunn har et lavere inntektsnivå enn befolkningen som helhet.

En tidligere rapport viser at innvandreres inntekt i gjennomsnitt utgjør 77 prosent av inntektene til befolkningen som helhet. Norskfødte barn tjener i gjennomsnitt 85 prosent av inntekten til befolkningen i samme aldersgruppe.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag