STORGATA, OSLO (Nettavisen) – Fuck off, jeg skyter deg hvis du tar bilde av meg, sier en person like ved Brugata trikkestopp, til Nettavisens journalist.

Det er i et belastet område et av Oslos store prestisjeprosjekt foregår for full mundur.

I november 2018 starter prosjektet som skal gjøre en av Oslos mest sentrale gater til å bli grønn, full av trær og generelt tilpasset myke trafikanter og trikken.

Gaten er i dag i dårlig forfatning, og preges av tungt vedlikeholdsetterslep. Det er dype hull, og trikkeskinnene er for lengst sunket langt ned i asfalten.

Bak fasaden av det som skal være et storprosjekt med en prislapp på 676 millioner kroner, hersker det store problemer.

Arbeiderne har blitt stukket

«Prosjektet har et gjentagende problem med sprøytespisser i anleggsområde. Det har allerede vært hendelser der prosjektets arbeidere har blitt stukket», står det i et internt dokument Nettavisen har fått tilgang på.

Da Nettavisen besøkte byggestedet, er det tydelig at området er belastet. Bare 50 meter unna hvor byggeprosjektet foregår, står det omtrent 30 mennesker som er synlig beruset – og det foregår åpen narkotikahandel.

Sprøytespissene ligger overalt.

I det interne dokumentet er arbeiderne veldig tydelig på problemene: «NRC (entreprenør journ. anm.) og byggherre mener det kan være snakk om tidsspørsmål før en hendelse får kritisk utfall», står det.

En sentral person som jobber med byggeprosjektet sier til Nettavisen at han er meget frustrert over situasjonen.

– Det er bare snakk om tid før det skjer noe alvorlig galt, og våre arbeidere er ikke vant til at de har sprøytespisser overalt. Det kan få store konsekvenser om én av dem blir stukket med en blodig og brukt sprøytespiss, sier kilden til Nettavisen.

Frykter knivangrep

Det er spesielt antallet rusede personer som skaper problemer, ifølge arbeiderne.

«NRC (entreprenør journ. anm.) og byggherre er bekymret for situasjonen mellom anleggsarbeid og ruset-ikke-bevisst 3. person. Det er daglig hendelser med truende adferd i Storgata, og prosjektet ser det som en risiko for at en hendelse kan skje (kniv/våpen)», står det i kommunens dokument.

Den samme kilden sier til Nettavisen at det har vært flere hendelser hvor de har fryktet alvorlige utfall, hvor spesielt rusede personer har truet byggearbeiderne.

Ifølge dokumenter hos Bymiljøetaten i Oslo, er det registrert 390 uønskede hendelser – bare litt over et halvår ut i prosjektet. I vanlige prosjekter er det vanligvis uønskede hendelser som feilparkerte kranbiler som dominerer statistikken, men nå er det stjålet utstyr, trusler og sprøytespisser som har tatt over.

«Det gjennomføres kontinuerlig rydding av anleggsområde, men en kan konkludere med at dette ikke er tilstrekkelig for å få en trygg arbeidsplass», står det i dokumentene Nettavisen har fått tilgang på.

Det første tilfellet av at en fagarbeider ble stukket av en sprøyte, var i juni, viser dokumentene. Umiddelbart satte de i gang tiltak som stikksikre hansker, vaksiner og mer rydding. Men dette har ikke fungert godt nok.

I det siste interne dokumentet, datert 21. august, rapporteres det fra arbeiderne at det blir «løpende observert at sprøytespisser blir kastet inn på byggeplassen».

Problemet ble alvorlig nok til at Bymiljøetaten kalte inn politiet og ambulansetjeneste for et felles møte sammen med representanter for byggearbeiderne. I referatet står følgende:

«Politi og helseetaten så ingen utfordringer med situasjonen i Storgata».

Miljøsvikt

Ved et møte i tidlig august, ble det også avdekket en alvorlig miljøsvikt i prosjektet.

«Under oppfølging av MOP (miljøoppfølgingsplan) ble det identifisert risikoen (sic) for et storutslipp i Akerselva.»

I et senere referat forteller byggherren at de er bekymret for manglende beredskap dersom storutslippet kommer. «Byggherren er bekymret for at mangel på beredskap kan få store konsekvenser ved eventuelt storutslipp».

Potensiell kostnadssmell

I en tidligere versjon av det ene referatet Nettavisen har fått tilgang på, var det gjort beregninger for kostnadssmell. Dette er fjernet i de endelige dokumentene.

En kilde som jobber med prosjektet er overbevist om at det vil bli en betydelig kostnadssmell. Spørsmålet er bare hvor stor den blir.

– Det er helt klart at kostnader er det store problemet akkurat nå. Vi ser at problemene underveis i prosjektet har blitt veldig store, sier kilden til Nettavisen.

Bymiljøetaten, som er ansvarlig for prosjektet, mener på sin side at det vil holde kostnadsrammen som er på 676 millioner kroner.

– Ifølge prosjektets kontroller ble dokumentet ansett som lite gjennomarbeidet og udokumentert, og ble ikke vurdert ytterligere, sier kommunikasjonsrådgiver Gjermund Nortug i Bymiljøetaten.

– Hva gjør dere for å trygge arbeidsplassen for anleggsarbeiderne når det gjelder sprøytespisser?

– Prosjektet opererer i et område med mange rusmisbrukere. Et resultat av misbruket er en betydelig mengde brukte sprøytespisser, sier Nortug til Nettavisen.

– Arbeiderne er bekymret for knivangrep - hva gjør dere med problemet?

– Anleggsområdet befinner seg i et rusbelastet område. Det resulterer i mange mennesker med svakere impulskontroll og lavere terskel for utagering enn i samfunnet ellers. Erfaringsmessig er det også et miljø med høyere grad av bevæpning enn normalt. Når man utøver anleggsvirksomhet som påfører rusmiljøet ytterligere belastning kan dette medføre reaksjoner fra enkelte, svarer Bymiljøetaten.