Her finner du fondskontokalkulatoren.

Les mer om fondskontokalkulator

Fondskontokalkulatoren tar utgangspunkt i skattereglene som vil gjelde fra 2019. I 2020 vil gevinst fra fondskonto beskattes med 31,68 prosent (utover skjermingsfradraget) for den delen som gjelder aksjefond. Andelen rentefond vil får en skatt på 22 prosent.

Fondskontoen har den skattefordelen at du ikke må betale skatt før du tar penger ut av fondskontoen.

Les mer om fondskonto.

Om kalkulatoren

Kalkulatoren forutsetter at du legger inn alt i aksjefond eller rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond). Når du har lagt inn prosentandelen som skal inn i aksjefond i feltet Andel aksjefond blir Andel i rentefond beregnet.

Antall år er hvor lang varighet det er på investeringshorisonten.

Under avkastningsforutsetninger må ting henge sammen. Et utgangspunkt er at aksjemarkedet forventningsvis gir 5 prosentpoeng méravkastning i forhold til risikofri rente. '

Rente statskassevekselrente (3 mnd) er forhåndsinnlagt med 1,5 prosent (noe som ligger under et naturlig langsiktig likevektsnivå). Avkastning i aksjemarkedet er lagt inn med 7,0 prosent.

Avkastning i aksjefond er lagt inn med 6,0 prosent, da er det regnet med 1 prosent i årlig forvaltningsgebyr og at aksjefondet oppnår aksjemarkedets avkastning.

På aksjefond er det en del av avkastningen skattefri. Den skattefri delen (kalt Skjermingsrenten) er årsgjennomsnittet av 3 mnd statskassevekselrente (tillagt 0,5 prosentpoeng), etter skatt.

Skattefri avkastning er dermed beregnet på grunnlag av statskassevekselrenten.

Administrasjonskostnad er den årlige forvaltningsavgiften på fondskontoen. Denne kommer i tillegg til de vanlige årlige administrasjonskostnadene i fondene. På fondskontoer ligger den årlige administrasjonskostnaden i området 0,0 prosent til 0,75 prosent. Kjøpskostnaden i fondskontoen avhenger av beløp. Den ligger i området 0 til 1,5 prosent. Kjøpskostnadene direkte i aksjefond ligger i området 0 til 3 prosent, men har blitt vanlig med null nå.

Resultat viser hva sparebeløpet har vokst til om du investerer direkte i fond eller via fondskonto. I tillegg avkastning etter skatt i begge tilfeller. Det er forutsatt at aksjefond selges hvert år. Hvis samme aksjefond hadde vært beholdt i hele spareperioden ville det gitt den samme avkastningen som om du hadde spart i dette fondet via en fondskonto.

Se også:

Fondskonto
Les mer om fondskonto.

Les mer om aksjebeskatning.

Kalkulatorer:

Aksjefondkalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.