Gjensidige er det første av børsens tunge selskaper som legger frem tall for første kvartal, skadeselskapet er det sjette mest verdifulle selskapet på Oslo Børs. Det er derfor interessant om Gjensidige kommer med klare signaler om hvordan koronaviruset påvirker selskapet og virksomheten.

Kvartalstallene viser at det forsikringstekniske resultatet, altså resultatet av premieinnbetalinger og utbetalinger, ble på 1058 millioner kroner, mot 798 millioner i første kvartal 2019.

Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 10,7 prosent til 6571 millioner kroner i kvartalet. Markedslederen har klart å bedre forholdet mellom premieinntekter og utbetalinger og kostnader, slik at de to sistnevnte har falt fra 86,6 prosent i første kvartal i fjor til 83,9 prosent i årets tre første måneder.

Men selskapets investeringsportefølje ble naturligvis rammet av den store smellen i første kvartal. Gjensidige har en lav aksjeandel, mye av midlene er plassert i obligasjoner med det som omtales som høy kredittkvalitet.

Les også: Bransjetopp spår el-sjokk for forsikringskunder

Uunngåelig smell

Til tross for det ga finansinvesteringene en smell på 1519 millioner kroner i foregående kvartal. Analytikerne ventet i gjennomsnitt en finanssmell på 1,65 milliarder kroner.

Alt det Gjensidige plasserer pengene i, bortsett fra obligasjoner som holdes til forfall og eiendom, fikk et negativt resultat i kvartalet.

Underskuddet før skatt i første kvartal ble på 497 millioner kroner, her ventet analytikerne i gjennomsnitt et underskudd på 815 millioner. Gjensidige klarte seg altså en god del bedre enn ventet.

Fungerer

– Det er gledelig å se at vi har opprettholdt god kundeservice og at alle kritiske forretningsfunksjoner fungerer som de skal i den pågående Covid-19-situasjonen.

- Vi har oppnådd et solid forsikringsresultat for kvartalet og opprettholdt vår sterke posisjon i Norge. Virksomheten utenfor Norge viser fremgang, med sterke tall for fornyelser og fortsatt fokus på effektiv drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige i en børsmelding onsdag morgen.

Da Gjensidige sendte ut invitasjon til analytikerne om å sende inn estimater for første kvartal, var signalene at så langt var virkningen av koronaviruset på de ansatte og virksomheten begrenset. Alle sentrale funksjoner i selskapet fungerte bra.

Les også: Gjensidige til værs etter kjempeutbytte - verdt over 100 milliarder

Endret på utbytte

Styret i Gjensidige Forsikring ASA vedtok likevel i mars å trekke forslaget om utdeling av overskuddskapital på 5 kroner per aksje. Forslaget om et utbytte basert på årets resultat på 7,25 kroner per aksje opprettholdes.

Gjensidige skriver at konsernet har fortsatt gode utsikter på lang sikt, men på kort sikt er det betydelig usikkerhet på investeringssiden. Styret har som intensjon å dele ut utbytte til aksjeeierne så snart situasjonen tillater det.

Markedsverdien av Gjensidige ved børsslutt tirsdag var 89,3 milliarder kroner. Aksjen er så langt i år bare ned 3 prosent, men ned over 6 prosent den seneste uken (se grafen under). Gjensidigestiftelsen eier hele 78,2 prosent av selskapet.