Her finner du IPOS-kalkulatoren.

Les mer om IPS-kalkulatoren

Maksimalt sparebeløp per år er 40.000 kroner.

Forventet årlig avkastning må du selv velge. Den er forhåndsinnlagt med en forventet avkastning på 6,0 prosent. For at denne avkastningen skal være realistisk må det meste av beløpet være plassert i aksjefond.

Et eventuelt forvaltningsgebyr på pensjonsspareavtalen går til fradrag i avkastningen.

I 2020 er marginaleffekten av fradraget 22 prosent.

Sparebeløpet i pensjonsspareavtalen er fritatt for formuesskatt. Dette gjør at tilsvarende avkastning før skatt stiger.

Skjermingsrenten har ingen direkte betydning for avkastningen etter skatt, siden slik pensjonsspareavtaler ikke får skjermingsfradrag. Men det har betydning for relativ avkastning til andre. Den synker når det ikke er med skjermingsfradrag.

Avkastning:

Avkastning etter skatt gir deg hvilken avkastning dette spareproduktet gir med de forutsetningene du har lagt inn.

Tilsvarende avkastning før skatt viser hvilken avkastning du måtte hatt før skatt med en skattesats på 22 prosent. Her får blant annet mangelen på skjermingsfradrag og formuesskatt betydning.

Se også:

Guide til IPS

Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing

Guide til aksjesparekonto

Markedsoversikter:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

IPS - Spareprofiler
Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.

Kalkulatorer:

IPS: Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.