Den norske eiendomsmilliardæren eier 86,2 prosent av det børsnoterte svenske eiendomselskapet, men kontrollerer 98,4 prosent av stemmene i selskapet. Det gjør han gjennom sitt norske selskap Fredensborg Eiendom.

De foreløpige tallene for 2018 viser at Heimstaden hadde totale leieinntekter i fjor på 4,25 milliarder svenske kroner. Før skatt satt selskapet igjen med 5,89 milliarder kroner, etter skatt 5,03 milliarder. Med dagens valutakurser tilsvarer det snaue 4,7 milliarder norske kroner.

Store oppskrivninger

Det gode resultatet skyldes i første rekke oppskrivninger av eiendosmassen på hele 4,72 milliarder svenske kroner. Dette er oppskrivninger som ikke har noe med underliggende kontantstrømmer å gjøre, altså løpende inntekter og utgifter.

Den bokførte egenkapitalen ved utgangen av fjoråret var på 33,9 milliarder svenske kroner, 31,5 milliarder norske kroner. Av det tilhører 27 milliarder Tollefsen.

De totale verdiene i Heimstaden utgjorde per 31. desember i fjor 98,2 milliarder svenske kroner. Med en eierandel i selskapet på 86,2 prosent, tilsvarer det verdier for Tollefsens del for 78,5 milliarder norske kroner. Dette er altså brutto verdier, før gjeld.

Stor i Nederland

I slutten av mars ble det kjent at Heimstaden AB skal kjøpeeiendommer i Nederland for 1,4 milliarder euro, altså rundt 13 milliarder kroner. Heimstaden blir med det den tredje største aktøren i det nederlandske utleiemarkedet.

Proforma-resultatet som ble lagt frem mandag, omfatter transaksjoner som ikke var med i det ordinære regnskapet fra februar. I tillegg har selskapet utstedt obligasjoner, som øker den totale balansen til eiendomsselskapet.

Heimstaden har vokst kraftig de seneste årene gjennomoppkjøp av porteføljer og selskaper.

I 2013 utgjorde de totale verdiene 7,84 milliarder svenske kroner, i 2017 var verdiene kommet opp i 52,6 milliarder. Ett år senere er altså de totale verdiene i Heimstaden vokst til over 90 milliarder svenske kroner.