Av Aina Stenersen, førstekandidat for Frp i Oslo ved høstens kommunevalg

I en årrekke har Frp belyst hvor unødvendig eiendomsskatten er. Den utgjør relativt små inntekter for kommunene totalt sett. Oslo-budsjettet er på hele 73 milliarder kroner, og eiendomsskatten utgjør totalt sett cirka 1,6 milliarder i 2019, og det er husstandene som blir hardt rammet. Oslo kommune ville gått med 2,7 milliarder i overskudd uten denne usosiale skatten. Vi har tidenes romsligste kommuneøkonomi.

De fleste kommunene bruker pengene til alt annet enn å styrke primærtjenestene, og mange kommuner krever inn pengene for å sette pengene på bok. Og på toppen av dette ser vi at grunnlaget for innkrevingen er urimelig, urettferdig og feil.

Byrådet i Oslo gikk til valg på å innføre 500 nye årsverk i hjemmetjenesten, noe som ikke er oppnådd i skrivende stund. Byrådet ønsket også å lage 3000 nye barnehageplasser, men har tatt en snarvei, og droppet siste runde med kvalitetsmål for å nå prestisjemålet sitt, viser en rapport fra kommunerevisjonen i Oslo.

Hovedmålet til Frp har alltid vært sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, og Frp vil eiendomsskatten til livs. Vi har tatt grep i regjering, nå er det opp til kommunene om skatten skal bli fjernet helt.

I Oslo har Høyre sagt at de skal fjerne eiendomsskatten i løpet av de neste fire årene. Vi er ikke interessert i at dette skal skje over fire år. Den ble innført på et år, og bør fjernes på et år. Et borgerlig byråd skal ikke kreve inn eiendomsskatt i fire år. Vi går til valg på at den fjernes i 2020.

Jeg håper også velgerne ser at byrådet i Oslo driver en dårlig økonomisk styring av kommunen, og de enorme skatteinntektene kommunen allerede mottar fra innbyggerne før eiendomsskatten er lagt til.

Å kreve inn eiendomsskatt er som å be deg om å betale for tjenesten to ganger.

Du har allerede betalt for tjenestene via skatt og kommunale gebyrer. Skatteinntekten går direkte til kommunene slik at kommunene skal kunne levere tjenester til innbyggerne sine, og i mange kommuner er skatteinntektene meget høye.

Eiendomsskatten har også økt i oppgangstider, noe som har gjort det helt nødvendig for landets finansminister Siv Jensen å sette ned foten for hvordan politikere kan melke penger ut av hjemmene til helt vanlige mennesker.

Alle har fått med seg at Frp vil ha eiendomsskatten fjernet. Men i de kommunene der det er flertall for å ha eiendomsskatt skal Frp i det minste bidra til et mest mulig rettferdig og forutsigbart skatteregime.

Som folkevalgte i Frp er det vår oppgave å beskytte innbyggerne mot urimelig behandling. Politikere og byråkrater er folkets tjenere, ikke omvendt.

Tall for taksering av eiendom ligger gratis hos SSB/Skattedirektoratet. Skatteetatens formuesverdier beregnes av SSB. Metoden er lik for alle boliger i hele landet, og gir dermed en forutsigbar taksering. I tillegg blir like boliger i ulike kommuner likebehandlet.

Likevel ser vi at 4 av 5 kommuner som har eiendomsskatt på bolig/fritidseiendom, bruker egen taksering. 50 prosent av disse kommunene bruker eksterne takseringsfirmaer til besiktigelse/taksering.

Dette koster skattebetalerne mange hundre millioner kroner, og det er en selvfølge at Frp ikke kan akseptere en slik bruk av skattebetalernes penger enten vi har flertall eller sitter i opposisjon.

I Oslo har også byrådet krevd inn ulovlig eiendomsskatt for 2016, hele 266 millioner slo Høyesterett fast, fordi vedtaket ble fattet for sent. Vi mener at alle som har betalt uriktig eiendomsskatt skal få pengene tilbake, ikke bare de som har saksøkt kommunen. Fornuftig økonomi skal være bærebjelken i Oslo kommune de neste fire årene om vi vinner valget.

Det er dyrt å bo i Oslo, og Frp vil ikke skatte folks hjem.