I 1970-årene, mens han ennå gikk på gymnaset, begynte Jakob Hatteland (69) å selge ulike elektronikk-deler. Varene solgte han til venner og bekjente over disken fra farens butikk i Nedre Vats, som ligger i Vindafjord kommune.

Etter å ha grunnlagt og solgt en rekke bedrifter, blant annet Autostore til en verdi av fire milliarder kroner, har Hatteland bygd opp en betydelig formue og teft.

I dag har Hattelands familieeide konsern, der Jakob Hatteland selv eier rundt 40 prosent, drift av selskaper i blant annet Haugesund, Stavanger, Bergen, Oslo, samt i Malmø i Sverige og Leeds i England. Hovedkontoret ligger selvsagt i Nedre Vats.

Les mer: Global industrigigant inngår banebrytende samarbeid om norsk batteriteknologi

Teknologi, infrastruktur og maritim aktivitet

Konsernet har rundt 190 ansatte, og opplevde et ordentlig løft i inntektene i 2019: Årsregnskapet viser at Jakob Hattelands inntekter beløp seg til 1,4 milliarder norske kroner i fjor, og konsernet kan notere seg et resultat før skatt på 927,6 millioner kroner.

Selskapene i Hattelands konsern driver med teknologi knyttet til IT, infrastruktur og eiendom, samt utvikling og salg av marin teknologi. Investeringene i havbruk og oppdrett har kommet de siste årene, ettersom Hatteland har ønsket seg flere bein å stå på.

– De industrielle og maritime investeringene er noe Jakob har hatt et ønske om lenge, og i dag har vi en sterk og god maritim portefølje knyttet til maritim sektor og mot havrommet, sier Sten Stenersen, finansdirektør i Hatteland Group Management.

Stenersen ramser opp flere investeringer i marine nyvinninger, deriblant selskapet Ydra, som leverer pumper og teknologiske løsninger til oppdrett og skipsfart. Selskapet Prima Blue, som driver med fiskemel og fiskeforedling, eier Hatteland på Jæren sammen med gründeren Anbjørn Øglend.

– I tillegg har vi investert i krill gjennom Rimfrost og har en eierpost i Salmon Evolution, som nærmer seg børsnotering, sier Stenersen.

Per i dag er maritim sektor Jakob Hattelands største og viktigste bein utenom IT- og teknologisektoren.

– Det handler mye om å få diversifisert investeringene og å få et ekstra bein å stå på, noe Jakob alltid har hatt et ønske om. Han har alltid vært interessert i havrommet, og er veldig «hands on» på hva som rører seg og hvor han vil være eksponert, sier Stenersen.

Klarer seg gjennom pandemien

Omsetningen fra konsernets datterselskaper endte på 302,3 millioner kroner i fjor, noe som er en forbedring på 16 prosent fra fjoråret. Hatteland-konsernet tror, til tross for en verdensomspennende pandemi, at omsetningen fra driften vil bli høyere i 2020 enn i fjor på grunn av økt etterspørsel i forretningsområdene som Hatteland-konsernet opererer innenfor.

Hattelands konsern startet i fjor virksomhet i Polen og England, og skal i løpet av 2020 også starte opp i andre land. Ifølge finansdirektør Stenersen, er Hatteland gjennom selskapet Rambase snart klare til å avsløre hvilket land som er neste på listen.

IT- og digitaliseringsaksjer har skutt i været som følge av koronapandemien, og her er Hatteland godt plassert – i og med at store deler av produktene og virksomheten er knyttet til IT-relaterte tjenester.

– Omsetningen kan bli bedre i år, og vi skal være såpass ydmyke at vi må kunne si at vi har vært heldige. Porteføljen vår består av digitalisering, IT-sikkerhet- og drift, og vi har hatt kunder som har vokst godt og klart seg gjennom koronapandemien. Koronaen har truffet skeivt, og de som jobber innen reiseliv har for eksempel vært veldig uheldige, mens våre selskaper har klart seg greit, sier finansdirektør Stenersen.

Men det kan fort endre seg:

«På lang sikt ligger risikoen hovedsaklig i produktets markedsposisjon og muligheten for at konkurrenter kan tilby tilsvarende produkter til en lavere pris. I tillegg er en avhengig av vekst inn i nye markeder og geografiske områder for å holde vekstplanene fremover», skriver styret.

Finansdirektør Stenersen merker at flere er mer forsiktige på markedet nå.

– Det har gått bedre enn fryktet, men vi har selvsagt blitt påvirket av at mange investeringsbeslutninger har blitt skjøvet på. Det er forståelig i disse tider, men vi så i august at aktiviteten har begynt å ta seg opp, sier Stenersen.

Les mer: Milliardær og oljegründer Ståle Kyllingstad: – Uten tvil det mest dramatiske jeg har opplevd

Enorm aksjegevinst

Hatteland solgte Norges første «enhjørning», robotteknologi-bedriften Autostore, for fire milliarder kroner til oppkjøpsfondet EQT i 2017. En «enhjørning» er et oppstartsselskap som blir verdsatt til over en milliard amerikanske dollar.

EQT solgteAutostore videre til amerikanske THL Partners for 16 milliarder i fjor. Dermed rant det inn nye millioner til Hatteland, som fortsatt hadde en eierpost i selskapet.

– I fjor var den største inntektskilden vår salg nummer to av Autostore, hvor vi fortsatt hadde en eierpost etter salget i 2017. Vi eier fortsatt en andel av selskapet, men den er mindre nå enn før. I tillegg hadde vi god avkastning på vår markedsbaserte portefølje, sier finansdirektør Stenersen.

Pengene fra Autostore-salget har Hatteland brukt til å investere i ny teknologi, deriblant innenfor datasikkerhet, skytjenester og programvare.

Rundt 15 prosent av omsetningen fra 2019 kom fra IT-relatert drift, mens rundt 4 prosent kom fra industriell produksjon. Resten av omsetningen består av finansinntekter og leieinntekter.

Jakob Hatteland Holding eide markedsbaserte aksjer verdt 1,7 milliarder kroner i 2019, opp fra 1,2 milliarder kroner i 2018. I tillegg hadde konsernet markedsbaserte obligasjoner og andre finansielle instrumenter verdt til sammen 286 millioner kroner.

Totalt økte konsernets egenkapital fra 2,3 milliarder til 3,2 milliarder kroner i løpet av 2019.

Les mer: Norsk selskap vant «nobelpris i bærekraft» – nå viser de hvorfor

Les også: Kjempeutbytte for Magnus Carlsen