For første gang har bransjeforeningen Finans Norge og selskapet Bits samlet inn tall for svindel der betaleren manipuleres. Og tallene for 2018 viser at norske betalere i 2018 på en eller annen måte ble svindlet for 297 millioner kroner. Dette er utbetalinger som den svindlede kunden selv i god tro har initiert.

Men, det reelle beløpet er trolig langt høyere, fordi mange ikke rapporterer at de er blitt svindlet. Noen føler seg dumme, mens andre innser at de ikke kan få tilbake pengene når de skjønner at de er blitt lurt.


Fortsatt naive

Investeringer i selskaper som ikke finnes, er den formen for svindel som koster mest. Det må leses som at naive nordmenn fortsatt lar seg lure av Nigeria-brev/Nigeria-svindel og lignende. 92 millioner kroner forsvant i 2018 til selskaper som overhodet ikke eksisterer.

Men som nummer to på listen følger alle former for kjærlighetssvindel, med 88 millioner bortkastede elskovskroner. Denne svindelen skjer typisk ved at man av kjærlighet betaler større summer til personer man håper å møte eller hjelpe. Direktørsvindel og falske fakturaer fører hver til tap av 32-33 millioner kroner.

Daglig leder Eivind Gjemdal i Bits AS Norge sier Norge er et samfunn der innbyggerne har stor tillit til staten og hverandre.


Sunn skepsis

- Men likevel må sunn skepsis bør utøves hvis man føler man er i en situasjon der man kun er en utbetaling unna stor lykke, mange penger eller tilgang til noe annet verdifullt til en særs gunstig pris, sier Gjemdal i meldingen.

Han oppfordrer ansatte i bedrifter til å utvise stor forsiktighet hvis en leverandør via mail ber om å få endret mottakerkonto. Det er lett å forfalske en e-post, og det enkle tipset er å spørre sjefen eller leverandøren muntlig om det er rett konto.

Plikt

Ettersom det er betaler som tar initiativet til utbetalingen, har bankene en plikt etter loven å overføre pengene dit kunden vil. Det er likevel mange tilfeller der bankene tar kontakt med kundene og informerer at de høyst sannsynlig er i ferd med å bli utsatt for svindel.


Ifølge meldingen stopper bankene årlig et tresifret antall millioner kroner gjennom denne kundestøtten. Banken har også en plikt til å hindre utbetalinger til terrorvirksomhet og utenlandske spillselskaper. Mulige hvitvaskingstransaksjoner skal meldes til myndighetene.