Gå til sidens hovedinnhold

Jan-Arne er fly forbanna på EU: Kjørte lastebilen 2000 kilometer i protest

Nye lover kan favorisere sjåfører på en tredel av minstelønn, hevder forbund.

- Vi har vært på demonstrasjon for fair transport. Det handler om å stoppe sosial dumping.

Jan Arne Laberget er til daglig lastebilsjåfør i Robertsen Transport. I tillegg er han leder for godstransport i Yrkestrafikkforbundet. En ny EU-lov fører ifølge forbundet til økt sosial dumping og dårligere sikkerhet på norske veier.

I forrige uke kjørte Laberget kjørt helt fra Trondheim til Brussel for å demonstrere mot sosial dumping sammen med 5000 andre yrkessjåfører.

- Alle fagbvegelsene i Europa var på demonstrasjonen i Brussel. På turen nedover møtte vi det danske søsterforbundet i Vejle, i Hamburg møtte vi det tyske søsterforbundet, i Holland hektet forbundet der seg på og så kjørte vi i lag til Brussel, sier Laberget til Nettavisen.Økonomi.

Sakens kjerne er nye lovforslag fra EU-kommisjonen som betyr enklere tilgang for utenlandske transportører på norske veier (mer om lovforslagene i faktaboksen)

Laberget og Yrkestrafikkforbundet varsler sosial dumping og dårligere sikkerhet på veiene som konsekvens dersom de nye reglene blir norsk lov.

- Hva er det du frykter mest med denne utviklingen?

- Jeg frykter at rekrutteringen av norske sjåfører blir dårligere og dårligere. Vi får en konkurransevridning ved at det går an å betale en tredel av lønna. Og hva det betyr for trafikksikkerheten, er skremmende, sier Laberget.

Les også

Artikkel 13: En mørk dag for internetts frihet

Stoppet flere hundre vogntog

Utviklingen med økt risiko knyttet til veitransport, har gjort at Statens Vegvesen har trappet opp antall kontroller på veiene.

– Det finnes dessverre vogntog som ikke har noe på norske vinterveier å gjøre, og de må vi stoppe. De siste årene har antall kontroller av dekk og kjetting på kjøretøy økt. I vinter har Statens vegvesen kontrollert over 7.500 kjøretøy i Nord-Norge og 43.000 på landsbasis, sier Kjell Solem i Vegdirektoratet til Nettavisen.Økonomi.

Vegvesenet sjekket vinterutrustningen til 13.000 flere tungbiler i fjor enn året før. Av de kontrollerte kjøretøyene hadde rundt 1550 kjøretøy ikke godkjente vinterdekk og litt over 900 hadde mangler ved kjettinger. Totalt fikk 418 kjøretøy bruksforbud på grunn av for dårlig veggrep i forhold til kjøreforholdene. Åtte ble anmeldt.

Luselønn og dårligere sikkerhet

Ifølge Laberget er det en overhengende fare for at vi framover får flere sjåfører med lønn under en tredel av norsk minstelønn på norske veier - og gjennom det en økt trussel mot sikkerhet på veiene.

- Fra 2017 ble førerkort fra land utenfor EU godkjent i EU. Det betyr at firmaer i for eksempel Polen kan leie ut filippinske sjåfører som jobber for en lønn langt under den under den allmenngjorte minstelønna i Norge.

- Hvor lav er lønna?

- Ned mot en tredjedel av norsk lønn, det varierer med hvilket firma de kjører. 169 kroner i timen er minstesatsen for norske sjåfører.

Yrkestrafikkforbundet er med i The European Transport Workers’ Federation (ETF), som representerer mer enn 5 millioner transportarbeidere i over 200 fagforeninger i 41 land. Disse organisasjonene har arrangert over 100 «Fair Transport»-markeringer i Europa, som kulminerte i en demonstrasjon utenfor EU-parlamentet 27. mars.

Les også

Elektriske busser kan gi 40 prosent dyrere busstransport

På lag med regjeringen

Lovforslagene som provoserte fram den massive demonstrasjonen i Brussel er omstridt også i EU-systemet.

Ifølge Samferdelsesdepartementet er Norges innstilling at forslaget til nye regler åpner for å liberalisere adgangen til kabotasje.

«Dette er en utvikling som norske myndigheter ikke ønsker nå», skriver Samferdselsdepartementet.

Regjeringsplattformen slår fast at regjeringen skal arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og bidra til ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen.

Frykter konkurransevridning

Jan Arne Laberget og hans kolleger samlet styrke under demonstrasjonen i Brussel i forrige uke:

- Det har jo skjedd i lenger tid at at de bruker sjåfører fra andre land, som sendes til Norge med utenlandske biler - av norske transportkjøpere som bruker dem. Dette har jo med trafikksikkerhet å gjøre også. En filippiner kan være flink til å kjøre, men er neppe vant med norsk vinterføre, sier Laberget.

- Vi er ikke mot konkurranse, men den må skje på like vilkår. Dette er et problem i hele Europa - man henter sjåfører fra land med lavere og lavere lønnsnivå.

Les også

Bryggeriforeningen: Streik kan gi tomme butikkhyller


- Massivt press

- Bakgrunnen for «Fair Transport»- kampanjen er det massive presset på transportbransjen i Europa, både på land-, sjø- og lufttransport. Priser, lønninger og arbeidsvilkår utfordres av lovforslag som utformes i EU i disse dager, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Mer enn 10 millioner europeere jobber innen transportsektoren.

- EU behandler for tiden to store «pakker» som vil påvirke vilkårene for både lastebilsjåfører og bussjåfører i Norge. Presset fra ETF har hatt mye å si for å påvirke EU i riktig retning, men fortsatt er det mye usikkerhet rundt hva som blir sluttresultatet. Demonstrasjonen 27. mars har vært viktig for å synliggjøre for EU-parlamentarikerne det engasjementet som finnes for vilkårene i transportbransjen, sier Klungnes.

Kommentarer til denne saken