– Det er en plikt å lære seg norsk, skriver nyslått Sp-politiker og tidligere Ap-politiker Jan Bøhler i et innlegg hos Nettavisen. Han har lenge båret fanen for en streng integreringspolitikk hvor det stilles mer krav.

Et av de mest kjente problemene knyttet til integrering er at mange elever med minoritetsspråklig bakgrunn sliter med å lære språket godt nok. I Oslo kommune får halvparten av minoritetselever særskilt opplæring i norsk.

Les også: Nye videoopptak viser hva som faktisk skjedde på toget

– Uforståelig

Det har regjeringen tenkt å gjøre noe med. I et nytt forslag som skal behandles i Stortinget, vil de innføre en plikt for kommuner å vurdere norskkunnskapene til alle barn før de begynner på skolen.

Ofte gjøres dette i barnehagen. Men i det nye forslaget skal en slik vurdering også gjelde barn som ikke går i barnehage.

– De første leveårene er helt avgjørende for å tilegne seg språk, og norsk språk er nøkkelen inn i store og små fellesskap i det norske samfunnet. Alle barn fortjener å kunne forstå og snakke norsk når de begynner på skolen for å ikke bli hengende etter fra start, både faglig og sosialt, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Les mer: Fredrik Solvang fyrer løs mot Bent Høie: – Da har han all makt, da

Hun ble imidlertid sjokkert da hun så at Jan Bøhlers parti vil gi det nye forslaget tommelen ned.

– Vi ser dessverre nok en gang at Senterpartiet, med Jan Bøhler på slep, aktivt motarbeider tiltak som vil bidra til bedre integrering. Dette er en uforståelig motstand, sier hun.

Tybring-Gjedde presiserer at forslaget ikke vil gjelde alle barn, med mindre det er behov for det.

– En plikt til å vurdere må ikke blandes med en plikt til å kartlegge. Kun de barna som gjennom vurderingen blir identifisert med behov for ekstra støtte, vil få kartlagt norskkunnskapene sine for at barnet skal få den type støtte det trenger.

– Er ikke dette detaljstyring av kommunene, for et problem som bare gjelder noen få steder i landet?

– Mange har, eller vil ha, skolestartere i sin kommune som ikke mestrer norsk godt nok før skolestart. Det er derfor viktig at alle kommuner har gode rutiner på å vurdere barns norskferdigheter, også de som ikke går i barnehage. Det burde være en selvfølge. I de kommunene og barnehagene der dette ikke er et problem, vil ikke kravet medføre noe vesentlig merarbeid, sier hun.

Les mer: Topplege refser koronatiltak

– «Overkill»

På spørsmål fra Nettavisen sier Jan Bøhler at det hele veien har vært viktig for ham å sørge for bedre språkkartlegging i god tid før skolestart. Men at forslaget blir «overkill».

– Ja, det er riktig at jeg lenge har vært opptatt av språkkartlegging i god tid før skolestart. Selv etter mange år med gratis kjernetid og høy deltagelse i barnehagene, er det fortsatt områder hvor en stor andel barn må ha særskilt norskopplæring når de begynner på skolen, og kan få språkproblemer gjennom hele skolegangen.

Les mer: Thomas Seltzer: – Jeg er en populist

– Hvorfor er du da mot forslaget?

– Det blir «overkill» å innføre det som en rigid plikt i alle kommuner i hele landet, fordi mange steder vil ikke dette være noe problem, eller det vil være svært oversiktlig hvem som trenger språkhjelp, sier Bøhler til Nettavisen.