I oktober i fjor ble torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder i Oslo tingrett for grov utpressing av milliardæren Kjell Inge Røkke.

I tingretten ble det lagt ned påstand om straff på 22 måneder.

Iversen varslet at han ville anke dommen. Onsdag ble det klart at Borgarting lagmannsrett avviser anken. Det opplyser lagmannsrett i en pressemelding.

Overfor Nettavisen bekrefter torpedoen at han vil anke avgjørelsen til Høyesterett. Siste ord er dermed ikke sagt, og dommen er ennå ikke rettskraftig. Men trolig må Iversen belage seg på å måtte sone fengselsdommen.

Røkke presset for millioner

Iversen anførte både saksbehandlingsfeil, fordi et vitne i saken påberopte seg taushetsplikt om konkrete forhold torpedoen og hans advokater ville belyse.

«Lagmannsretten kan ikke se at det er begått feil ved lovanvendelsen. Heller ikke er det begått saksbehandlingsfeil som kan ha innvirket på dommens innhold (...)», heter det i avgjørelsen.

Torpedoen har hele tiden nektet straffskyld, og anket også skyldspørsmålet og straffutmålingen på ett år og åtte måneder. Lagmannsretten slår fast at det er bevist utover enhver rimelig tvil at Iversen med forsett forsøkte å skaffe seg en uberettiget vinning ved å fremsette trusler mot Røkke.

«Etter en samlet vurdering kom tingretten til at det skulle reageres med en fengselsstraff på ett år og åtte måneder. Lagmannsretten kan ikke se at tingretten har hatt et mangelfullt faktisk grunnlag for denne reaksjonen. Etter lagmannsrettens syn er det intet åpenbart misforhold mellom den straffbare handlingen og den utmålte straffen (...)», står det videre.

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

Les også: Politiet undersøker om Røkke skal etterforskes for torpedovirksomhet

Les også: Politiet legger Røkke-undersøkelser om påstått torpedovirksomhet på vent

Ifølge politiet skal torpedoen ha presset Røkke for mellom 6-20 millioner kroner. Opprinnelig mente politiet at han skulle ha presset Røkke for 30-40 millioner kroner, men endret tiltalen under rettssaken.

Politiet mener utpressingen skal ha skjedd i perioden november 2017 til januar 2018.

Røkke representeres av advokat John Christian Elden som skriver følgende i en mail til Nettavisen:

«Røkke tar til etterretning at hans forklaring er lagt til grunn som bevist med sikkerhet også fra lagmannsrettens side, og har ellers ingen merknader til denne saken som er mellom politiet og Iversen der han ikke er part men vitne.

Røkke håper enkelte medier vil gå i seg selv og vurdere sin dekning av saken.»

Trusler om kidnapping og vold

Elden viser blant annet til de oppsiktsvekkende påstandene der torpedoen hevdet til Nettavisen før rettssaken at han hadde tatt flere betalte torpedooppdrag for Røkke. Dette ble også tema i retten og referert i en rekke medier.

Røkke har hele tiden nektet for påstandene, og kalte det for absurd i retten.

Les også: - Kjell Inge Røkke fremstår som en nådeløs forretningsmann

I den avsluttende prosedyren i tingretten trakk politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen frem flere momenter som de mener gjør at Iversen presset Røkke for penger, og at han skulle dømmes til lang fengselsstraff.

  • Trusler om kidnapping.
  • Trusler om vold.
  • Trusler om offentliggjøring av ufordelaktige opplysninger om Røkke.

I retten kom det frem at Røkke og familien hadde måttet endre livene sine drastisk da konflikten mellom Røkke og Iversen ble fastlåst. Iversen kalte dette for «Harry Potter-historier.»

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kommentarer fra Iversens advokat Benedict de Vibe.