Gå til sidens hovedinnhold

Jo færre som går i kirken, desto flere millioner til islamske trossamfunn

Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har et problem:

Medlemsflukt fra Den norske kirke kan bety milliardbeløp til andre trossamfunn.

Finansminister Siv Jensen (Frp) og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har et problem - de styrer en økonomisk støtteordning som gir stadig mer penger til trossamfunn utenfor Den norske kirke.

Den store vinneren er islamske trossamfunn, som nyter godt både av flere medlemmer og mer offentlig støtte per medlem. Ordningen er faktisk slik at jo færre medlemmer det er i Den norske kirke, desto mer penger til buddhistiske, hinduistiske og islamske trossamfunn og andre.

Her er et gratis tips som kan spare staten for mange millioner kroner.

Staten og kommuner spleiser på offentlig støtte til trossamfunn utenfor Den norske Kirke. I fjor fikk de utbetalt 1.086 kroner per medlem, eller drøyt 700 millioner kroner.

Ser vi bort fra kristne menigheter, så er det islamske trossamfunn - med 167.000 registrerte medlemmer - som får mest. Trolig går det rundt 180 millioner kroner fra skattebetalerne til disse trossamfunnene.

Bare i Oslo, hvor utviklingen har kommet lengst, betaler kommunen ut over 85 millioner kroner til trossamfunn utenfor Den norske kirke.

For at støtten skal være «rettferdig» får alle trossamfunn like mye per medlem som Den norske Kirke. Problemet er at denne beregningsmetoden garanterer kraftig vekst til buddister, hinduer og muslimer de kommende årene.

Regnestykket er enkelt:

Stortingets bevilgning til Den norske kirke/Antall medlemmer.

I tall: 1.965.850.000 kroner/3.815.826 medlemmer= 543 kroner per medlem

I fjor ga regnestykket altså 543 kroner per medlem fra staten, og kommunene skal også betale det samme som de gir til medlemmene av Den norske kirke - altså totalt 1.086 kroner per medlem.

Les mer her: Fastsetting av sats for beregning av statstilskudd

Regnemåten er nesten garantert å gi mer penger til andre trossamfunn. I dag har Den norske kirke 71 prosent av befolkningen som medlemmer, men andelen er høyest blant de eldre. I aldersgruppen 30-34 år er bare drøyt halvparten (57 %) medlemmer av Den norske kirke.

Fra 2005 til 2017 falt medlemstallet fra 3,9 til 3,7 millioner medlemmer, altså et fall på rundt 200.000 personer.

I samme periode har islamske trossamfunn økt med 132 prosent, antall buddhister doblet, mens veksten i hindustiske trossamfunn er på 184 prosent.

Befolkningsfremskrivelser tyder på at medlemstallet til Den norske Kirke kan falle til rundt 50 prosent i 2030, altså med en million medlemmer til. Hvis det skjer, vil to ting følge helt naturlig:

  • Den norske kirke vil få omtrent like mye som nå, på «autopilot».
  • Støtten per medlem i trossamfunn vil øke til 1.500 kroner i året.
  • Trossamfunn utenfor Den norske kirke vil få et milliardbeløp i året.

I Oslo har utviklingen kommet lengst. For 2019 vil kommunen betale støtte til 332.000 medlemmer av Den norske Kirke, og 148.500 medlemmer av andre trossamfunn (prognose).

I hovedstaden får Den norske kirke 137,1 millioner, mens de andre tros- og livssynssamfunnene får 85,9 millioner, eller rundt 580 kroner per medlem.

Mitt forslag for å spare disse milliardene er enkelt og greit å kutte all offentlig støtte til trossamfunn. Det er en privat sak hva du tror på, og medlemme kan finanisere driften selv.

Hvis det er for radikalt, så bør man i hvert fall fjerne den automatiske oppreguleringen av bevilningen til Den norske kirke, og fastsette en felles sats per medlem for alle - og eventuelt øke den fra år til år i takt med prisstigningen.

Det siste er kanskje litt komplisert, men viktig:

Hvis Den norske kirke uansett får 2,0 milliarder i årlig statsstøtte, mens medlemtallet synker, så vil den år for år få mer og mer per medlem.

Problemet er at det støttebeløpet også betales til alle andre tros- og livssynssamfunn.

Altså: Hvis det går som forventet, vil Den norske kirke falle fra 3,7 til 2,7 millioner medlemmer de neste tiårene. Hvis de andre trossamfunnene samtidig øker med en million medlemmer, vil følgende skje hvis systemet fortsetter på autopilot:

  • Den norske kirke får fortsatt to milliarder kroner i året.
  • De andre trossamfunnene får 1,5 milliarder mer i året.

Det er på høy tid å gjøre noe med dette systemet.

PS! Hva mener du? Visste du at færre medlemmer i Den norske kirke betyr mer penger til islamske, buddhistiske og hinduistiske trossamfunn? Skriv et leserinnlegg!

Kommentarer til denne saken