Gå til sidens hovedinnhold

- Jobber kunne vært spart

- En tidligere bankpakke kunne reddet bedrifter og arbeidsplasser.

Norges Bank publiserte tirsdag utlånsstatistikk for norske banker fra fjerde kvartal i år. Resultatet var som ventet, bankene snurper fremdeles igjen pengesekken, særlig overfor bedriftene.

Samtidig viser konkursstatistikk så langt i januar at antallet er nærmest doblet sammenlignet med samme periode i fjor.

Nå kritiseres regjeringen for å ikke handle raskere med fremlegging av ny bankpakke.

- Mange konkurser kunne vært unngått
Finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner, er blant dem som mener regjeringen må ta sin del av ansvaret for den dystre utviklingen.

- Regjeringen har kommet for seint med en pakke som er helt nødvendig for bankene. Da må de ta på seg ansvaret for deler av den økningen vi nå ser i arbeidsledigheten, sier Sanner til Nettavisen.

Sanner mener utviklingen har ligget i kortene lenge, og kritiserer statsministeren for ikke å ha kommet med fungerende tiltak før.

- Jeg mener at regjeringen må bære ansvar for en del av den økningen vi nå ser i arbeidsledigheten, da de har kommet for seint med en pakke som er helt nødvendig for bankene. Stoltenberg slo selv alarm i midten av desember, og et tiltak kommer nå først to måneder etter. Dette har bidratt til at forholdene har blitt forverret, sier Sanner til Nettavisen.

Høyre tok selv opp problemstillingen med regjeringen i november.

- Vi reiste problemstillingen på bakgrunn av meldinger fra små og store bedrifter som ikke fikk lån til gode prosjekter. Responsen har gjennomgående vært at man skulle vente og se, sier Sanner.

Også i Frp uttrykkes fortvilelse over at pakken ikke har kommet på bordet tidligere.

- Jeg er noe forundret over at regjeringen skal vente til den 9. februar med å komme med en ny bankpakke. De burde lagt dette frem for Stortinget denne uken, slik at tiltakspakken som kom på mandag og bankpakken som ventes kunne blitt behandlet noenlunde likt i Stortinget. Slik jeg ser det ar vi ingen tid å miste, sier finanspolitisk talsmann i Frp, Ulf Leirstein.

Det lyktes ikke Nettavisen å komme i kontakt med Statsministerens kontor tirsdag.

Undersøkelsen
I arbeidet med å overvåke den finansielle stabiliteten bruker Norges Bank omfattende statistikk for utviklingen i kreditt og finansmarkedene.

For å utvide informasjonsgrunnlaget utfører Norges Bank en kvartalsvis utlånsundersøkelse. Undersøkelsen bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt samt endringer i bankenes lånebetingelser.

Statistikken fra perioden 18. desember 2008 - 10. januar 2009 viste at bankene fortsatte å stramme inn på sin kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i fjerde kvartal 2008. Særlig strammet bankene inn på kredittpraksisen overfor bedriftene i fjerde kvartal, og spesielt for utlån til næringseiendom.

Bankpakke i oktober
Regjeringen la mandag fram en tiltakspakke som skal sikre at norsk sysselsetting vil stå styrket i møtet med finanskrisen. I tillegg la regjeringen fram en bankpakke i oktober i den hensikt å sikre pengeflyten mellom bankene.

Nå har regjeringen varslet ny bankpakke 9. februar. Denne pakken skal styrke bankenes utlånsevne, slik at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån.

- Det virker som om oktoberpakken ikke virker godt nok. Nå er det nesten lånetørke for mange bedrifter. Det er svært alvorlig fordi det kan føre til konkurs og oppsigelser i bedrifter som egentlig har livets rett, sier samfunnsøkonom Carsten O. Five til Nettavisen.

Nå haster det med en ny og bedre bankpakke.

- Det haster nå, men dessverre kommer også denne pakken for sent, sier Five.

Og Fives forventninger til den kommende pakken er på ingen måte småtteri.

- Den nye bankpakken må både styrke bankene slik at de er i stand til å låne ut mer og sørge for at de store bedriftene som går godt, får refinansiert seg i obligasjonsmarkedet. Folketrygdfondet kan for eksempel kjøpe obligasjoner fra norske selskaper i større grad enn de gjør i dag, sier Five.

- Vegrer seg for utlån
Alle er derimot ikke enige i at oktoberpakken ikke har virket. Økonom ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden, er mindre kritisk.

- Bankpakken i oktober har hatt en gunstig effekt, det ville vært verre uten. Utlånsstatistikken viser likevel at situasjonen tross dette er meget alvorlig, og at det er behov for flere tiltak, sier Holden til Nettavisen.

Likevel ser han ikke bort ifra at arbeidsplasser kunne vært spart dersom regjeringen hadde handlet raskere.

- Det er mulig, men samtidig er nok innholdet i pakken viktigere enn når den kommer. I utgangspunktet ville det vært ønskelig at pakken kom tidligere, noe statsministerens tidligere uttalelser også indikerer. Imidlertid er det også klart at hvordan en bankpakke skal konstrueres også innebærer vanskelige spørsmål, sier Holden.

En kan ikke tvinge bankene til å låne ut penger, så en må komme til en ordning som bankene faktisk vil benytte seg av, legger han til.

Heller ikke Sanner er uenig i at oktoberpakken hadde sin misjon.

- Oktoberpakken har virket i den forstand at kapitalen flyter bedre mellom bankene. Det som nå er problemet er at bankene vegrer seg til å låne ut penger til lønnsomme bedrifter og gode prosjekter. Dette er svært kritisk og fører til at mye stopper opp i næringslivet, sier Sanner.

Nå er det solide og attraktive tilbud Sanner mener må på bordet for å få hjulene i gang igjen.

-Det som er viktig å merke seg er at Norge ikke har noen bankkrise. Bankene er gjennomgående solide slik de ser ut nå, men de vegrer seg mot å låne ut. Nå er det viktig at vi får en pakke som gjør det mer attraktivt å låne ut penger til lønnsomme bedrifter og gode prosjekter.

- Trenger ansvarlig lånekapital
Hva pakken bør inneholde mener Steinar Holden er vanskelig å få grep om, da aktørenes utspill i media ofte har som hensikt å påvirke politikken.

- Det er vanskelig å få et godt innblikk i den reelle finansieringssituasjonen for bedriftene og bankene. For meg ser det ut som at finansieringssituasjonen for mange bedrifter er så vanskelig at myndighetene må gripe inn, selv om de kan risikere å tape en del offentlige midler på det, forklarer Holden.

Og det er her han mener bankpakken må komme inn.

- Da kan ansvarlige lånekapital til bankene være en god løsning. Dette øker bankenes ansvarlige kapital, slik at de kan låne ut mer. Det innebærer en risiko for skattekronene våre, men hvis det går så galt med norsk økonomi at noe av den ansvarlige kapitalen går tapt, ville det trolig gått enda verre dersom en ikke hadde gjort dette, sier Holden.

Sterk økning i konkurser
Siste kvartal i 2008 ble et sorgens kapittel regnet i konkursstatistikk. I løpet av hele året fikk 3540 bedrifter kroken på døren, ifølge Ravninfo. 1134 av disse i løpet av årets tre siste måneder.

Hittil i januar har 330 bedrifter lidd samme skjebne.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken