OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at det ble skapt 311.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i februar. Arbeidsledigheten ved utgangen av måneden var på 3,6 prosent. I alt 5.9 millioner amerikanere er nå uten jobb. 2,3 millioner av disse har gått ledige under fem uker, 1,1 millioner er langtidsledige (mer enn 27 uker).

Jobbveksten i februar kom spesielt i sektorer som fritid og overnatting. handel, offentlig ansatte, samt helsepleie. Derimot var en nedgang i informasjonsindustrien, transport og lager.

Timelønnsveksten i USA i februar var på 0,2 prosent til 33,09 dollar, om lag 342 norske kroner. Da snakker vi om ansatte i privat sektor.

Bankkollaps

Det ferske amerikanske jobbtallene ble umiddelbart positivt mottatt på Wall Street, men etter børsåpning ble det derimot raskt røde tall. S&P 500 falt med 0,42 prosent, Dow Jones falt med 0,26 prosent, mens Nasdaq falt med 0,6 prosent.

Ifølge CNBC skyldes nedgangen i større grad at flere bankaksjer er under press i kjølvannet av problemene i Silicon Valley Bank, en långiver som rettet seg mot teknologisektoren og som står overfor store tap.

Ved 18-tiden fredag kom også nyheten om at den kriserammede banken er blitt stengt av myndighetene i USA, skriver nyhetsbyrået AFP. Nyhetsbyrået AP beskriver hendelsen som den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen mellom 2007 og 2009.

Hva sier markedet?

Markedsreaksjonene er alltid spennende når de amerikanske sysselsettingstallene kommer. Rett før offentliggjøringen lå den viktige amerikanske tiårige statsrenten på 3,81 prosent, den toårige renten på 4.79 prosent. Det betyr at markedet i snitt venter en rente på snaue 4,8 prosent de neste to årene. 1 dollar kostet drøyt 0,94 euro i valutamarkedet.

Retter etter tallene kl 14.30 norsk tid var minimale utslag i rentemarkedet. men kl 14.42 hadde toårsrenten falt til 4,73 prosent. De amerikanske børsene har ennå ikke åpnet.

I januar ble det skapt over 500 000 nye jobber i USA. Men ifølge en studie skyldes rundt 130 000 av denne jobbveksten at det var uvanlig varmt vær i januar.

De amerikanske jobbtallene er ett av verdens viktigste nøkkeltall, så store avvik fra forventningene kan skape reaksjoner i markedet.

Handelsbanken trodde på 225.000 nye jobber og viste til markedets forventninger. Arbeidsledigheten var spådd å være på 3,4 prosent.

Dobbel økning?

DNB Markets ventet en økning på 250 000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren i februar. Blir utfallet dette eller høyere, kan det ifølge meglerhuset bety en renteøkning på 0,50 prosentpoeng om et par uker.

Handelsbanken skriver i morgenrapporten at selv om sentralbanksjef Jerome Powell har åpnet døren for en så stor renteøkning, har han samtidig understreketat avgjørelsen ennå ikke er tatt. Spesielt arbeidsmarkeds- og inflasjonstallene blir avgjørende for rentebeslutningen.

Dommen er at arbeidsmarkedet fortsatt er svært stramt. Hovedbildet er at det er et betydelig gap mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. Det er fortsatt to ledige jobber per arbeidssøker. Til sammenligning lå dette forholdstallet rundt 1,3 før pandemien for temmelig nøyaktig tre år siden.

Årets tyngste uke på Oslo Børs

På fredag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 1.220,58 poeng. Det er en nedgang på 1,1 prosent.

Dermed falt hovedindeksen med totalt 2,9 prosent denne uka. Det gjør uka til årets hittil tyngste på Oslo Børs, skriver Dagens Næringsliv.