Carew ble dømt for grovt uaktsomt skattesvik. Han dømmes til ubetinget fengsel i ett år og to måneder, og han skal betale en bot på 540.000 kroner. Han idømmes ikke sakskostnader.

Ubetinget fengsel betyr at personen må sone straffen i fengsel. I Norge kan man prøveløslates dersom to tredjedeler av straffen, og minst 60 dager er sonet.

Carew var tiltalt for grov skatteunndragelse av 5,4 millioner kroner. Dommen konkluderer med at han ikke handlet forsettlig.

Det store spørsmålet i saken har vært i hvilken grad han visste hva han gjorde, og med det handlet forsettlig mellom 2017 og 2019. Dommen på 38 sider konkluderer med at Carew har handlet grovt uaktsomt i perioden, og holder derfor ikke med påtalemyndighetens syn i at han har unndratt skatt med vilje.

Dersom Carew hadde handlet med forsett, ville en passende straff vært på to år og sju måneder, skriver Oslo tingrett.

– Dette viser at John Carew er trodd på alle punkter. Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, uttaler advokat Berit Reiss-Andersen.

– Resultatet viser også at Økokrim har overreagert i denne saken. Etter hans uforbeholdne tilståelse burde saken gått som tilståelsessak, noe som også understrekes i dommen, uten all den unødige offentlige ressursbruken saken har påført samfunnet og den offentlige belastningen dette har medført for John Carew.

– Vi vil lese begrunnelsen for straffeutmålingen nøye. John Carew er ikke tilgjengelig for kommentarer nå, avslutter Reiss-Andersen.

Aktor: – Fornøyd

– Han er dømt for grovt skattesvik i seks år, og vi er fornøyd med at tingretten fant det riktig å idømme en lang ubetinget fengselsstraff og en halv million kroner i bot. Nå skal vi lese dommen grundig for å vurdere en eventuell anke av dommen, sier Marianne Bender, førstestatsadvokat i Økokrim og aktor i saken.

Økokrims tiltale i saken gikk på forsettlig overtredelse, understreker Bender. Forsettlighet, altså at skattesviket var tilsiktet, er ikke en del av dommen.

– Retten har dømt ham for grov uaktsomhet i alle de seks årene med skatteunndragelse, men forsettlighet er ikke inne i denne dommen. Vi er imidlertid fornøyd med at dommen fastslår at dette er i det øvre sjiktet av grov uaktsomhet, sier Bender.

Ba om to år

Den mangeårige utenlandsproffen erkjente unndragelsen, men hevdet at han ikke handlet med forsett. Det var Økokrim uenig i.

Aktor ba om to år, samt en bot på 540.000 kroner og sa i retten at det ikke forelå noen formildende omstendigheter.

– Carew har hatt mange, mange muligheter til å korrigere opplysningene som er gitt til skattemyndighetene, sa Ragna Flækøy Skjåkødegård i Økokrim, da hun i retten redegjorde for påtalemyndighetens påstand om straff, skrev E24.

Ifølge tiltalen hadde Carew unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på totalt 12.828.462 kroner og formue på totalt 307.484.187 kroner.

Les mer om rettssaken her: – Så hvor du var mentalt var avgjørende for hvor du skulle skatte?

– Fikk feil råd

Da tiltalen mot Carew ble kjent i april, sendte han ut en pressemelding der han blant annet uttalte følgende:

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung, og jeg har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Jeg har fått råd som i ettertid har vist seg å være feil. Dette er leit for alle parter, men jeg har altså ikke handlet med overlegg, og jeg ser fram til å forklare det for retten.

Dette holdt han fast ved i retten. Han mente at hans mangeårige agent Per A. Flod hadde gitt ham feilaktige råd om hvor han var skattepliktig. Ifølge Carew hadde ikke Flod ment at hvor han bor skal avgjøre hvor han skal skatte, mens aktoratet fremholdt det som helt sentralt i dokumentasjonen som ble lagt fram underveis i utspørringen.

Men i retten fortalte Flod at han var helt sikker på at han hadde forklart Carew om 183-dagersregelen, trolig allerede i 2010, og helt sikkert fra 2014, og at denne regelen er sentral:

– Det er det ingen tvil om, sa Flod i retten.

Les også: Carews agent: – Ingen tvil om det