Da Petroleumstilsynet i perioden 4. til 7. februar gjennomførte tilsyn på Seadrills West Hercules, var det flere ting som skurret: Tilsynet avdekket flere brudd på regelverket, i tillegg til at Seadrill ikke hadde rettet opp regelbrudd fra sist besøk heller.

Totalt pekte Petroleumstilsynet på 12 avvik fra regelverket på den flyttbare boreinnretningen.

Les også: Nå har miljøbevegelsen fått blod på tann for å presse Arbeiderpartiet til oljestans

Alvorlige feil og mangler

John Fredriksen er styreleder og storaksjonær i Seadrill. Riggselskapet hadde en nær-døden-opplevelse som en konsekvens av oljenedturen, og i september 2017 søkte selskapet om konkursbeskyttelse i USA. Seadrill kom ut av konkursbeskyttelsen 2. juli i fjor.

I et brev til Seadrill pålegger Petroleumstilsynet riggkjempen om å iverksette flere tiltak:

  • Selskapet blir pålagt å gjennomgå eget vedlikeholdsstyringssystem for å finne ut hvorfor viktige mangler ikke ble avdekket og fulgt opp da Seadrill implementerte et nytt system.
  • Seadrill må gjennomgå og vurdere effekten av tiltakene de gjennomførte i etterkant av Petroleumstilsynets forrige besøk i fjor.

Avvikene Petroleumstilsynet har identifisert gjelder blant annet vedlikehold av løfteutstyr, vedlikeholdsstyring, arbeidsmiljø og mann-over-bord beredskap.

«Det ble avdekket at vedlikeholdssystemet Maximo var mangelfullt og hadde alvorlige feil og mangler», skriver Petroleumstilsynet i sin rapport.

Les hele tilsynsrapporten her!

Les også: Nordmenns gjeld har eksplodert. Det skaper bekymring i Washington

Equinor leide innretningen

Tilsynet fant også at Seadrill ikke hadde fulgt opp tidligere avvik, slik de hadde gitt tilbakemelding til Ptil om: Riggkjempen hadde ikke utført vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr. Seadrill brukte også løfteutstyr som ikke var sertifisert for den perioden det var brukt og kunne heller ikke dokumentere tiltak de hadde gjort for å forbedre arbeidsmiljøet.

Innretningen West Hercules har ligget i kaldt opplag og operert på britisk sokkel siden sist den hadde boreoppdrag i Norge. Equinor leide den inn fra oktober 2018, og Petroleumstilsynet kom på besøk da innretningen var i gang med boring av brønnen «Gjøkåsen» i Barentshavet.