Seadrill tapte 605 millioner dollar i første halvår, eller rundt 5,5 milliarder kroner. Det fremkommer av en børsmelding fredag morgen. Det er store summer, men langt mindre enn tapet på rundt 25 milliarder kroner i andre halvår i fjor.

Det John Fredriksen-eide riggselskapet går gjennom en stor gjeldsstrukturering, etter at Seadrill måtte søke konkursbeskyttelse i 2020. Riggbransjen har lenge slitt med å slå tilbake etter oljekrisen fra 2014, og mange fikk en stor trøkk da oljeprisen stupte igjen våren 2020.

Har kvittet seg med gjeld

Den kortsiktige gjelden til Seadrill er langt lavere nå enn tilfellet var under høsten 2020. I løpet av mindre enn et år har selskapet kvittet seg med 5,6 milliarder dollar i gjeld, og sitter nå med kortsiktig gjeld verdt 878 millioner dollar - eller rundt 7,9 milliarder kroner.

- Vi er glade for å ha økt ordrereserven vår i perioden etter at vi inngikk avtaler med flere kunder, og vi kommer til å fortsette som før med å effektivisere driften, kutte ut eiendeler som ikke vil komme i arbeid igjen og takle de større utnyttelsesutfordringene gjennom kapittel 11-prosessen, sier Seadrills CEO Stuart Jackson i meldingen.

Les mer om bakgrunnen for situasjonen her.

Fredriksen har solgt seg ned

Seadrill endte på et driftsresultat før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger på 20 millioner dollar - som er en dobling fra andre halvår i fjor. Ordrereserven er nå på 2,1 milliarder dollar, som er 500 millioner dollar mer enn i starten av året.

I slutten av juli sendte Seadrill ut en børsmelding om at John Fredriksen solgte 100.000 aksjer i selskapet gjennom investeringsselskapet Hemen Holding. Dermed eier han nå rundt 25 prosent av aksjene i Seadrill Limited.

Seadrill-aksjen beveget seg i en periode i sommer som en jojo på børsen, med utslag på opp mot 25 prosent fra dag til dag. Det skjedde etter at en redningsplan kom på plass, der Seadrill kom til enighet med sentrale långivere om en plan som sikret videre drift.

Planen innebærer at gjelden skal reduseres med rundt fem milliarder dollar og at det skal hentes rundt 350 millioner dollar i frisk kapital. Bankene og fondene som tar over Seadrill omgjør rundt 85 prosent av gjelden til aksjekapital. Enkelte långivere vil også tilføre selskapet 300 millioner dollar i ny kapital som lån.

Planen gjør at dagens aksjeeiere sitter igjen med rundt 0,25 prosent av eierskapet og vil sitte igjen med smuler.