I juni i fjor søkte Ap-topp Jonas Gahr Støre om å få lov til å felle et farlig tre på eiendommen hans på Oslo vest.

«Treet er dødt og står langs en offentlig vei. Det er flere skader på stammen som svekker strukturen på treet ytterligere. Treet ansees som er risiko for eier og for omgivelser og anbefales felt så snart som mulig», het det i søknaden fra AB Trepleie til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Trepleiefirmaet skulle gjøre jobben for toppolitikeren. Etaten ga Støre grønt lys til å fjerne treet, og tok samtidig nær 6.000 kroner for å behandle søknaden.

Det reagerte Støre på, som ville at etaten skulle revurdere gebyret.

Les også: PR-topp i trekrangel på Bygdøy

- Rimelig?

I mailen skrev Støre:

- Jeg har nå mottatt en faktura med krav om betaling av 5.775, som jeg forstår er gebyr for behandlingen av søknaden om å felle treet. Jeg har betalt AB Trepleie for felling av bjørka. Mitt spørsmål gjelder gebyret for å ha søkt om å felle treet.

- Felling ble nødvendig fordi treet er dødt og står i fare for å brekke i biter og falle ned over ledninger og ned i en vei trafikkert av biler og mange turgåere. Med andre ord en nødvendighet som jeg oppfatter haster, heter det i mailen.

Videre viste Støre til etatens egne vurderinger i saken.

- Etaten skriver: «Sannsynligheten for brudd vurderes som tilstrekkelig høy, slik at felling anses i nærmeste fremtid som hensiktsmessig». Videre står det at «treet er dødt og bidrar ikke til området grønne preg».

- Jeg spør om dette kvalifiserer for at det var nødvendig å felle treet av sikkerhetsgrunner, ikke av andre årsaker, og derfor: er det rimelig å måtte betale gebyr for å gjøre noe som måtte gjøres av sikkerhetsgrunner? spør han etaten avslutningsvis i mailen.

Les også: Dynges ned av naboklager i Oslo

- Må betale

Etaten vurderte spørsmålet, men kom til at Støre måtte betale. Det ble vist til at trær med stammeomkrets større enn 90 centimeter har et vern, og at felling av disse trærne derfor er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

- Dette gjelder uavhengig om treet er friskt eller dødt og fullt av råte. Plan- og bygningsetaten har utført en dispensasjonsvurdering og fakturert et saksbehandlingsgebyr etter kommunens gebyrregulativ, svarte etaten Støre.

Det ble også vist til at gebyret er krevd etter selvkostprinsippet.

- Gebyret speiler de kostnadene kommunen har med denne saken og liknende søknader om dispensasjon for felling av trær. At treet var sykt eller dødt og kunne medført risiko for skade på mennesker og materielle verdier, er forhold som vektlegges i vår vurdering om det kan gis dispensasjon, men ikke i kriterier for fastsettelse av gebyr etter regulativet, fortsatte etaten.

Avslutningsvis heter det at gebyret er i tråd med gebyrregulativet og plan- og bygningsloven.

Saken fortsetter under pollen

- Reagerte på faktura

I en e-post kommenterer Støre saken på denne måten:

- Siden treet var dødt og sto i fare for å falle sammen, var det naturlig at jeg sørget for å få det felt. Det er også rimelig at jeg måtte betale fagfolk for å felle det. Men jeg ønsket å felle treet fordi det falt ned greiner i veien der det ferdes barn, biler og turgåere, ikke av andre grunner.

- At det skulle koste nesten 6000 kroner å få det saksbehandlet i kommunen, reagerte jeg på. Det går greit for meg på betale regningen, men jeg stilte spørsmål ved at det skal være et gebyr for en trefelling som var helt nødvendig, heter det i mailen.

- God for 100 mill.

Jonas Gahr Støre er Arbeiderpartiets statsministerkandidat, og har tidligere vært både helse- og utenriksminister.

Støre var også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtlands gullgutt. Han er oppvokst på Oslos beste vestkant, og har arvet en større formue etter sin far skipsmegler Ulf Jonas Støre.

Store deler av arven har Støre plassert i investeringsselskapet Femstø, og han skal være god for over 100 millioner kroner, ifølge Finansavisen.