Det er 51 år siden Jostein Myklebust fra Klepp satte i gang med pelsdyrhold. Gården har vært i drift siden krigen, og allerede som ung var han klar for å gyve løs på bransjen.

Gjennom all den tiden har han lagt ned hele livsverket i gården og investert millioner i nytt utstyr og utbygging. De siste årene har han hatt rundt 600-700 mink på gården.

Det har i mange år vært diskutert om pelsdyrbransjen skulle forbys i Norge. I januar 2017 kom politikerne med konklusjonen: Regelverket skulle strammes inn, men pelsdyrhold ble fortsatt lov.

Men allerede et år etterpå reverserte politikerne standpunkt, etter Venstre-leder Trine Skei Grande fikk gjennomslag for å forby næringen ved forhandlingene på Jeløya.

– Helt bak mål

– Det synes jeg ingenting om. Vi hadde nettopp fått nye krav og nye retningslinjer, også ble det en helomvending, sier Myklebust til Nettavisen.

Siden vedtaket gikk gjennom Stortinget, har det vært en pågående konflikt om kompensasjonen til pelsdyrbøndene. Og nå er det begynt å komme enkelte kompensasjonsordninger på plass. Myklebust kvalifiserte til en av ordningene, trodde han, og søkte.

Fylkesmannen i Rogaland bevilget han 125.000 kroner i kompensasjon. Gården er verdsatt til omtrent fire millioner kroner. Pengene kom inn på konto like før jul, og Myklebust begynte endelig å se noe til kompensasjonen han har vært lovet i flere år.

Da vedtaket ble fattet av politikerne, drev ikke Myklebust med pelsdyrhold på gården. Han hadde leid den ut.

Les mer: Staten skyver Kristian og Julie ut i et mareritt: – Jeg blir så forbanna

– Jeg leide den ut av to grunner. Det ene var alder, og det andre var sykdom på dyrene. Jeg orket ikke å sanere enda en gang. Jeg hadde tenkt å overlate min pelsdyrfarm til barn og barnebarn når de var klare. Men det håpet klarte de å sette en stopper for, forteller han til Nettavisen.

Men det hele fikk en brå vending da han for noen dager siden fikk et nytt brev i postkassen. Der står det at han må betale tilbake hele beløpet.

Grunnen er at kompensasjonsordningen skal gå til leietagerne, og ikke den som eier gården.

– Jeg forstår ikke hvilken boble de sitter inne i når de lager slike lover. Det må du skrive, sier Myklebust på telefon.

Han mener det er grunnleggende urettferdig at leietageren skal ende opp med kompensasjonen, når det er han som har bygd opp gården, lagt hele livssverket i den – og investert store summer i å oppgradere gården.

– Det er helt bak mål, sier han.

Les også: Storm etter vegan-debatt: – Helt uaktuelt at de skal få statsstøtte

Trodde de hadde gjort det riktige

Landbruksdirektør Geir Skadberg forklarer til Nettavisen at de tolket regelverket for å mene at gårdseieren skulle få kompensasjon.

– Vi trodde vi hadde gjort riktig, sier han og legger til:

– Myklebust eier minkhus. Men det viser seg at han er ikke å anse som en pelsdyroppdretter i henhold til forskrift og det Landbruksdirektoratet har sagt, sier Skadberg.

Fylkesmannen hadde definert Myklebust som pelsdyroppdretter, og gitt ham 125.000 kroner i kompensasjon basert på den bokførte verdien av gården.

Les mer: Kraftige reaksjoner etter fjerning av «mor» i lovverket: – En mann med penis kan ikke føde barn

Men etter de bevilget pengene, fikk de nye direktiv fra Landbruksdirektoratet.

– Det er krevende å forholde seg til at eiere av anlegg som selv ikke er produsenter ikke skal ha rett til kompensasjon. Vi mener dette ikke var tenkt fra lovgiver. Jeg skal ikke gi noen falske forhåpninger, men sett fra mitt ståsted burde disse få erstatning, sier han.

De nye kompensasjonsordningene er sendt på høring, hvor blant annet fylkesmannen i Rogaland har påpekt problemene med ordningen. Det er forventet en tøff kamp i Stortinget når det endelige forslaget til erstatning kommer på bordet for siste gang.