Tall offentliggjort av amerikanske statistikkmyndigheter viser at den amerikanske økonomien i årets tre første måneder vokste med 3,2 prosent. Det er langt sterkere enn ventet.

Vi snakker om bruttonasjonalproduktet, BNP, som er verdien av de varer og tjenester som er produsert i løpet av et år i et land. BNP i USA har vokst fra 1,6 prosent i 2016 til 2,2 prosent i 2017 og til 2,9 prosent i 2018.

Økt privat forbruk

De amerikanske statisttikkmyndighetene skriver at det er særlig bidraget fra husholdningenes private forbruk som trekker opp veksten. Men også eksportnæringene og lokale og statlige myndigheters bruk av offentlige midler bidrar til veksten, samt investeringer utenfor boligsektoren.

I negativ retning trekker lavere boliginvesteringer. De føderale myndighetene har også kuttet litt ned på pengebruken. Importen av varer og tjenester falt. Import trekkes fra i beregningen av BNP.

Sjokkmåling

Men om president Donald Trump kan glede seg over veksten i økonomien, ser det verre ut foran presidentvalget om halvannet år. Nettavisen skrev torsdag at demokratenes Joe Biden (76) har kastet seg inn i presidentvalgkampen. Den tidligere visepresidenten ligger på en måling langt foran Trump.

Dersom Biden skulle ende opp med å bli nominert av Demokratene, blir han president Trumps utfordrer i presidentvalget i 2020. En ny meningsmåling fra Morning Consult/Politico poll viser at Biden ligger hele åtte prosentpoeng foran Trump i et hypotetisk presidentoppgjør.

Biden nyter en oppslutning på 42 prosent mot Trumps 34 prosent.

Veksten avtar

DNB skrev i en markedsoppdatering fredag morgen at i fjerde kvartal fjor var veksten i den amerikanske økonomien kommet ned på 2,2 prosent, målt som årlig vekstrate.

Markedsforventningene tilsa at veksten har holdt seg uendret på dette nivået nå. Etter å ha steget til en årlig vekst på 4,2 prosent andre kvartal i fjor, har veksten i amerikansk økonomi kommet ned igjen.

Nettavisen skrev i mars at den amerikanske veksten setter veksten i Europa i skyggen.

Fortsatt solid

Selv om den amerikanske veksttakten er kommet betydelig ned, er tallene ifølge DNB Markets fortsatt solide i forhold til hva man så for seg i starten av året. Veksten i amerikansk økonomi har ifølge meglerhuset vært litt bedre enn fryktet i starten av året.

Særlig bidro detaljhandelstallene for mars til en oppjustering av forventningene til privat forbruk. Det private forbruket er den viktigste vekstmotoren i amerikansk økonomi.

Verdien av amerikansk BNP i 2018 var svimlende 20.494 milliarder dollar. Med dagens valutakurser tilsvarer det om lag 175.000 milliarder norske kroner. Til sammenlikning er norsk BNP på snaue 400 milliarder dollar, 3400 milliarder norske kroner.