Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser en vekst i verdiskapningen (BNP) i foregående kvartal på hele 7,4 prosent. Det tilsvarer en årsvekst på 33,1 prosent, den suverent høyeste veksten noensinne.

Men, veksten kommer etter et fall i andre kvartal på 30 prosent, som illustrerer de enorme svingningene under koronapandemien. Uansett, var tallene litt bedre enn ventet.

Les også: - Tabbeuttalelse kan bremse Trump

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport at BNP-veksten var ventet opp til 32 prosent i tredje kvartal, regnet som sesongjustert årlig rate. Det tilsvarer en kvartalsvekst på rundt 7 prosent.

Ifølge bankens eksperter er det en imponerende vekstrate på papiret, men samtidig ikke nok til å bringe aktiviteten helt opp igjen til der den var. Handelsbanken mener at vi må også ta hensyn til det aktivitetsnivået man ellers ville ha hatt dersom koronakrisen ikke hadde inntruffet.

Les også: - Både Frihetsgudinnen og Trump har vendt dem ryggen

BNP i USA er 3,5 prosent lavere enn før krisen satte inn. Handelsbanken skriver at det trolig vil ta noen år før arbeidsledigheten i USA er nede igjen i nivåene fra februar, altså før koronapandemien slo til.

Tall for antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA ble også offentliggjort torsdag. De viser 751.000 nye søkere, ned 40.000 fra forrige uke.