Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at det det ble skapt 273.000 nye jobber i USA i foregående måned. Vi snakker om såkalte non-farm payrolls, nye jobber utenfor landbrukssektoren.

Forventningene i markedet tilsa en vekst i sysselsettingen utenom jordbruket i februar med 175.000 personer. I januar overrasket veksten med hele 225.000 nye jobber.

Les også: "Trump - det kommer ikke til å virke!"

Den amerikanske arbeidsledigheten ved utgangen av februar var på 3,5 prosent, det laveste nivået siden slutten av 60-tallet. De seneste seks månedene har ledighetsraten variert mellom 3,5 prosent og 3,6 prosent.

I alt 5,8 millioner amerikanere står nå uten arbeid. 1,1 millioner av disse er definert som langtidsledige, det vil si at de har vært uten arbeid i minimum 27 uker.

Ifølge statistikkmyndighetene var det særlig helsesektoren, mat og drikke, offentlige myndigheter, bygningsbransjen og akademikere som kunne glede seg over jobbskapingen i foregående måned.

I bakgrunnen

De månedlige jobbtallene fra USA er normalt månedens viktigste makrotall, men Nordea Markets peker på at de nok kommer nok i bakgrunnen denne gangen.

Hovedindeksen ved Oslo Børs var rett før tallene ble kjent ned ca. 3,5 prosent. 5 minutter etter offentliggjøringen var fallet redusert til 3,25 prosent, så en viss innvirkning fikk de gode jobbtallene. En halv time etter var børsfallet her hjemme på det samme.

Les også: "Coronaviruset - Trump er rasende"

Nordeas eksperter så fredag morgen for seg en litt svakere rapport for februar. Sterkere tall enn ventet vil trolig ikke utløse noe positiv markedsreaksjon. Det skyldes at markedet trolig vil oppfatte slike tall som gamle nyheter.

Nordea Markets skrev i morgenrapporten at effektene av virusutbruddet på det amerikanske arbeidsmarkedet nok var små i februar. Virkningene ligger i tiden som er foran oss.