DNB la i vår inn bud på Sbanken og fikk i juni den nødvendige aksepten fra aksjonærene i banken. Men Konkurransetilsynet har hatt innvendinger, spesielt til den dominerende andelen den samlede banken vil få innenfor fondsdistribusjon.

Konkurransetilsynet utsatte i slutten av oktober fristen til 18. november for at DNB skulle komme med såkalte avhjelpende tiltak.

- DNB ønsker å komme med nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt Konkurransetilsynet om å forlenge fristen for vurderingen av DNBs kjøp av Sbanken. Ny frist for endelig konklusjon i saken er 18. november, skrev Konkurransetilsynet i en pressemelding 28. oktober. Det har ikke vært nok.

«Konkurransetilsynet har i dag likevel kunngjort at de foreslåtte avhjelpende tiltakene fremsatt av Tilbyder ikke i tilstrekkelig grad har avhjulpet Konkurransetilsynets bekymringer uttrykt i Varselet og har dermed fattet vedtak om forbud mot det planlagte oppkjøpet», heter det i en børsmelding tirsdag morgen.

Sbank-aksjen raste til godt under 90 kroner da børsen åpnet, men aksjen har så hentet seg noe inn igjen utover dagen (se grafen under).

Les også: Advarer mot DNB-oppkjøp: - Blir kvitt sin mest brysomme konkurrent

Salg

Tilbyder er altså DNB. Konkurransetilsynet skriver i børsmeldingen at de foreslåtte tiltakene omfattet blant annet et salg av hoveddelen av selskapets fondsdistribusjonsvirksomhet.

Avslaget får organisasjonen Huseierne til å juble. De har vært kritiske til oppkjøpet.

- Dette er en god dag for alle landets bankkunder og forbrukere. Sbanken spiller en svært viktig pådriverrolle for innovasjon og konkurranse i hele bankmarkedet. Uten en selvstendig Sbanken ville konkurransen bli svekket, sier generalsekretær Morten A. Meyer i en melding.

Meyer mener at til tross for det han kaller den gledelige avgjørelsen fra Konkurransetilsynet, er det nødvendig å minne om at vi som bankkunder må bli mye bedre på å bruke forbrukermakten vår.

Les også: Dette har gått feil vei for DNB siden 2012

Utfordring

- Jeg oppfordrer alle i ukene fremover til å utfordre egen bank. Det er alltid smart å innhente konkurrerende tilbud og forhandle bedre betingelser der vi er kunde. Oppnår vi ikke det, er det enkelt å bytte bank, sier generalsekretæren.

Meyer håper også at løftene fra Hurdalserklæringen blir fulgt opp raskt.

- Der lover regjeringen å styrke bankkonkurransen blant annet gjennom et krav til bankene om løpende å formidle hvilken rente de faktisk opererer med til boliglånskundene.

DNB har ifølge børsmeldingen prøvd seg med det de kaller atferdsbegrensninger etter et slikt salg. Det mener Norges desidert største finanskonsern ville ha hjulpet på Konkurransetilsynets bekymringer, men heller ikke dette har vært nok.

DNB vurderer nå å overklage avgjørelsen fra konkurransemyndighetene til Konkurranseklagenemnda. Storbanken har 15 virkedager på seg om de vil overklage avslaget, det vil si til i begynnelsen av desember.

Les også: Sbanken tok grep etter kundeflukt

Flere forlengelser

Forlengelsen i slutten av oktober kom for øvrig etter en tidligere forlengelse i begynnelsen av måneden.

Etter at over 90 prosent av eierne i Sbanken i juni sa ja til DNBs forbedrede tilbud, har det stått på konkurransemyndighetene for å si ja til oppkjøpet. Som det ser ut nå, faller det i vasken, med mindre DNB vinner frem med sin klage.