STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) - Dette er viktig for oss. Nå kan flere ansatte bli en del av selskapet og føle mer eierskap til det vi driver med. Vi får også en annen struktur når flere kan eie litt, og jeg tror det kan bidra til en god bedriftskultur som kan hjelpe oss til å vokse enda mer, sier Anett Ravndal.

Ravndal er tidligere dommerfullmektig i Oslo tingrett og senioradvokat i Kluge advokatfirma. De siste månedene har hun vært juridisk direktør i oppstartsbedriften Justify. Ideen Justify baserer seg på er å gi folk juridisk orden i privatlivet, for eksempel ved å legge til rette for at privatpersoner selv kan sette opp testamenter på nett. «Piloten» for selvbetjente juridiske tjenester er lansert, investorene er for lengst på plass og antall ansatte har vokst fra to til ni siden årsskiftet.

I en tid der arbeidsledigheten er rekordlav og konkurransen om de mest kompetente hodene er knalltøff, er regjeringens styrking av opsjonsskatteordningen kjærkommen for Justify. I tillegg til at opsjonsfordelen dobles fra 500.000 kroner per ansatt til 1 million, økes maksimalt antall ansatte i selskap som kan bruke ordningen fra 10 til 12.

– Disse utvidelsene vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding mandag.

Les mer: Slik slår statsbudsjettet ut i din hverdagen

Viktig for talentjakten

Bruk av opsjoner er et av de viktigste verktøyene for eiere og investorer i oppstartsselskaper til å tiltrekke seg flinke folk. Opsjoner er en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe eller selge verdipapirer i et selskap. Når gründerbedrifter som Justify kan tilby et kakestykke av en potensiell finansiell opptur, kan oppstartsbedrifter tiltrekke seg talenter som kanskje ellers ville gått til tryggere og mer etablerte selskaper.

- Dette er gunstig for oss. Vi passer definitivt inn i den beskrivelsen. I Justify ønsker vi å tiltrekke oss folk på seniornivå, og da må vi kunne lokke med noe mer enn at de går ned i lønn, sier Ravndal.

- Syretesten er å få inn rett kompetanse. Endringene som kommer over statsbudsjettet nå er positive for at vi kan fortsette å vokse, sier Justify-designer Ole Fredrik Lie.

Stavanger-politiker og stortingrepresentant Aleksander Stokkebø (H) er blant politikerne som har fulgt Justify tett, og sier at styrkingen av opsjonsskatteordningen er viktig for oljetunge Rogaland.

- Dette er omstilling i praksis, slik at vi kan skape nye jobber i flere næringer. Mange gründere har sagt at ordningen er en god tanke, men at det har vært for høy terskel for å ta den i bruk. Nå kan flere ansatte i hvert oppstartsselskap få opsjoner, samtidig som at taket på disse fordelene dobles. Det gjør at nye gründerbedrifter nå kan gi reell konkurranse til etablerte bedrifter om å tiltrekke de skarpeste hodene, sier Stokkebø.

Opsjonene er såkalt «skattefrie», i og med at skatteplikten utsettes til de ansatte i den aktuelle bedriften har solgt aksjene de har kjøpt gjennom opsjonene.

Les mer: 800.000 mer i apanasje til de kongelige

Mener skattefunn-ordningen blir svekket

Regjeringen foreslår også å øke rammene for innovasjonslån fra Innovasjon Norge med 200 millioner, samtidig som skattefunn-ordningen blir endret. Skattefunn-ordningen, som i 2019 vil utgjøre rundt 4,1 milliarder kroner, innebærer at bedrifter som driver med forsknings- og utviklingsprosjekter får skattefradrag for kostnadene.

Regjeringen øker støtten til bedriftene ved å øke timesatsen for egenutført forskning og utvikling fra 600 til 700. Konsulentselskapet Deloitte mener imidlertid at økningen kommer på bekostning av andre ting. Regjeringen innfører geografiske begrensninger, lovfestet krav om signering av timelister og prosjektregnskap som gjør at Deloitte mener gjør hele prosessen tyngre enn før.

- Helhetlig må forslagene antas å gjøre ordningen mindre attraktiv fra et bedriftsperspektiv, da fordelene ved ordningen blir redusert mens kravene til dokumentasjon øker, hvilket er ventet å medføre en administrative byrde for selskapene, ifølge Deloittes skattefunn-ansvarlig Mette Lundal.

Les mer: - Tynn unnskyldning for ikke å legge fram upopulære tall