– Koronapandemien påvirker fortsatt økonomien og handlemønstrene våre på flere måter. Vi kjøper mer varer når vi tilbringer mye tid hjemme, mange har fortsatt god økonomi og oppsparte midler, og trenden med økt netthandel fortsetter, sier leder for bransjepolitikk Jarle Hammerstad i Virke.

Les også: Dette må du aldri gjøre i jobbintervju med Nille-sjefen: - Det er det verste som er

Foreløpige tall fra Virke viser at julehandelen for 2021 økte med drøye 2 prosent fra året før og landet på om lag 128–129 milliarder kroner. Trenden fra tidligere under pandemien med økt netthandel holder seg. Også grensehandelen sank merkbart da smitteverntiltakene på nytt ble skjerpet i desember.

Hammerstad sier bildet fra 2021 viser hvor viktig det er å få gjort noe med grensehandelen.

Årets julehandel ligger 4–5 milliarder over nivået i 2020, og mellom 6 og 7 milliarder over prognosene fra Virke, som anslo at det ville bli en nedgang målt mot året før.

Les også: Inntektsnedgang for Kid Interiør

De foreløpige resultatene bygger på kjøpesentertall fra Kvarud Analyse, analyser fra Virke og SSBs tall for november.