Kahoot! kom med en foreløpig oppdatering om første kvartalstallene for en måned siden. Da kom det blant annet frem at selskapet i årets tre første måneder hadde totale inntekter på 19,1 millioner dollar, om lag 160 millioner norske kroner. Antallet aktive brukere i kvartalet var 28 millioner.

Nå foreligger hele kvartalsrapporten, og den viser at Kahoot! i første kvartal hadde et underskudd før skatt på 3,53 millioner dollar, om lag 29,5, millioner norske kroner. Det er en økning fra 1,1 millioner dollar i tilsvarende kvartal i fjor.

Les også: Kahoot!-aksjen stuper: Thomas Giertsen med stortap

Fornøyd med seg selv

Doblingen av underskuddet skjer til tross for at Kahoot! i perioden har økt omsetningen fra 4,2 millioner dollar til 16,2 millioner dollar. De fakturerte inntektene oppgis til 19,1 millioner dollar, tre ganger så mye som i tilsvarende kvartal i 2020.

Selskapet mener selv de har et sterkt resultat i årets tre første måneder, med en sterk omsetningsvekst og vekst i antall brukere.

Kahoot! opplyser i børsmeldingen at de i første kvartal hadde mer enn 760.000 betalende abonnenter, som er en økning fra 85.000 abonnenter i fjerde kvartal 2010. Økningen på årsbasis er hele 277 prosent.

Egenkapitalen - eiernes midler var ved utgangen av første kvartal bokført til 287,5 millioner dollar, 2,4 milliarder norske kroner.

Kahoot kliner også til med et milliardoppkjøp. De vil kjøptedet amerikanske læingssteknologiselskapet Clever Inc for en samlet verdi av 435-500 millioner dollar.

Les også: Kahoot!-smell etter nytt oppkjøp

Ned 40 prosent

Kahoot!-aksjen hadde gjennom 2020 og begynnelsen av året en eventyrlig kursutvikling, men har siden 20. januar i år med 40 prosent (se grafen under).

Markedsverdien av Kahoot! ved børsslutt onsdag var 35 milliarder kroner. På det meste var selskapet verdt nærmere 60 milliarder.

De virkelige store verditapene i perioden for de norske eierne, har storinvestor Jan Haudemann-Andersen og adm. direktør Eilert Hanoa.

Haudemann-Andersen har med sine snaue 12 prosent av selskapet et papirtap på over 2,7 milliarder kroner siden 20. januar, Hanoa med sine 9 prosent et tap på bortimot 2,1 milliarder kroner.