Rune Pedersen er Nettavisen Økonomis ekspert på privatøkonomi.

Med dagens svært høye strømpriser er det mer å spare på strømforbruket enn noen gang. Spørsmålet er hvor mye du kan spare per dag. Her har vi sett på en del tiltak som gir øyeblikkelig virkning, som er mulig å gjennomføre på en dag.

Se også strømguiden.

Eksempel på sparepotensial

Grunnlaget for besparelsen er å se på hvor mange watt effekten er på forskjellige strømbrukende dingser, og hvor lenge de brukes.

Det er forutsatt at den totale strømprisen (ink nettleie) er på 100 øre per kwh.

I dette eksemplet har vi forutsatt at varmen skrus ned i 12 timer, og lys slukkes med til sammen 200 watt i 6 timer.

I tillegg brukes ikke komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, eller tørketrommel. Det er heller ingen dusjing.

Og TV'en er skrudd av seks timer mer enn vanlig.

I dette eksemplet gir dette tilsammen en besparelse på 50 kroner.

Dings Watt Timer Spart
Skru ned varmeovner 1000 12,0 12,0
Ikke bruke komfyr 5 000 1,0 5,0
Ikke bruke oppvaskmaskin 2 000 1,0 2,0
Ikke bruke vaskemaskin 2 500 1,5 3,8
Ikke bruke tørketrommel 3 000 1,5 4,5
Ikke dusje (ikke sparedusj 40 000 0,5 20,0
Skru av TV 150 6,0 0,9
Slukke lys (til sammen) 200 5,0 1,0
Sum besparelse 49,2

Du kan ikke gange opp 1 dags sparing opp til et årsnivå. Det medfører blant annet ingen dusjing på ett år, det blir heller ingen varm mat det nærmeste året. Oppvasken må tas i kaldt vann, og klær blir aldri vasket. Det er altså beinhard strømsparing vi snakker om.

Regn selv med kalkulatoren

Her kan du selv legge inn dine egne tall for hvor mye det er mulig å spare.

Legg først inn hva den totale strømprisen i øre per kwh. Denne består av både den rene strømkostnaden, og nettleien. Du skal ikke ta med eventuelle fastledd verken på strømprisen eller nettleien.

Deretter legger du inn effekten (i watt) på de forskjellige apparatene, og hvor lenge de er i bruk.

For dusjing er det lagt inn et gjennomsnittsnivå på dusjing med vanlig dusjhode, og med sparedusj. Kostnaden består i å varme opp igjen varmtvannet som er brukt i dusjen. Hvor mye du bruker på komfyren er avhengig av hvor mange plater du bruker, og om stekeovnene er i bruk. Ellers vil det alltid være forskjeller på hvor mye apparatene bruker.

Her finner du strømsparekalkulatoren.

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.