I mange sammenhenger vil man gjerne vite hvordan forskjellige endringer slår inn på din egen disponible inntekt, altså det du sitter igjen med etter at forskjellige kostnader er trukket fra inntekten.

Ved å bruke forskjellige kalkulatorer kan du beregne hva en rekke endringer betyr, som for eksempel:

  • Renteendringer
  • Effekt av låneopptak
  • Inntektsendringer
  • Inflasjonsendringer
  • Kostnadsendringer
  • Få barn

Beregn hva en renteendring betyr

Kalkulatoren beregner effekten av renteendringen på lånet før og etter skatt, på måneds,- og årsbasis.

Her finner du kalkulatoren: Beregn hva en renteendring betyr

Under kan du se hva en renteøkning betyr på ulke lånebeløp. I den første tabellen ser du hva dette betyr på årsbasis. Skattebesparelsen er ikke tatt hensyn til.

På 5 millioner kroner vil en økning på 12.500 kroner ved en renteøkning på 0,25 prosentpoeng.

Lån 0,25% 1,00% 2,00%
500 000 1 250 5 000 10 000
1 000 000 2 500 10 000 20 000
2 000 000 5 000 20 000 40 000
3 000 000 7 500 30 000 60 000
4 000 000 10 000 40 000 80 000
5 000 000 12 500 50 000 100 000

Så mye betyr økningen per måned, når skattebesparelsen blir tatt hensyn til:.

Her ser du at lånet på 5 millioner kroner vil få en økning på 813 kroner per måned når skattebesparelsen blir tatt hensyn til. Skattebesparelsen er 220 kroner per 1.000 kroner i betalt rente.

Lån 0,25% 1,00% 2,00%
500 000 81 325 650
1 000 000 163 650 1 300
2 000 000 325 1 300 2 600
3 000 000 488 1 950 3 900
4 000 000 650 2 600 5 200
5 000 000 813 3 250 6 500

Beregn din økonomiske fremtid

Med denne kalkulatoren kan du beregne hvordan spådommer for utviklingen i lønn, renter og inflasjon vil slå ut for deg i flere år fremover

Du kan for eksempel se hvordan den disponible inntekten endrer seg i årene fremover hvis Rentebanen (Norges Banks spådom om renteutviklingen) slår til.

Her finner du kalkulatoren: Beregn din økonomiske fremtid

Her er det tatt med et eksempel der renten øker med 0,75 prosentpoeng i 2019, og med ytterligere 0,25 prosentpoeng i 2020.

Her er utgangspunktet en samlet inntekt på 1 million kroner, og 3 millioner kroner i samlet gjeld.

I de firene årene er lønnsutviklingen 3,3 % i 2019, og 3,5 prosent i årene etter. Inflasjonen er 2,5%, 1,7%,19%, og 2% i 2022.

Som du ser av tabellen under vil den disponible inntekten gå ned med 0,75 prosent i 2019, men i årene etter vil den stige.

3 ganger i gjeld 2019 2020 2021 2022
Sum lønnsendring 33 000 36 155 37 420 38 730
Skatteendring 6 609 12 845 15 080 15 608
Endring i renteutgifter 22 500 7 500 0 0
Økning i andre kostnader 10 000 7 024 7 984 8 564
Sum endring i disponibel inntekt -6 109 7 024 14 336 14 558
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -2,2 % 3,2 % 5,1 % 4,9 %

Hvor mye kan du låne

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Her finner du kalkulatoren: Hvor mye kan du låne

Konskvensberegninger for privatøkonomien

Her kan du se hvordan din økonomi blir påvirket av endringer i lønn, rente, energipriser og inflasjon. Kalkulatoren beregner også de skattemessige virkningene av endringene. Det er skattereglene for 2019 som brukes. Som resultat får du hvordan din disponible inntekt endrer seg med ulike forutsetninger.

Her finner du kalkulatoren: Konsekvensberegninger for privatøkonomien

Lynbudsjettkalkulator

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Her kan du se hvordan endringer i kostnadsnivået endrer din disponible inntekt. Du kan for eksempel også se hvordan økonomien utvikler seg hvis du/dere får barn,

Her finner du kalkulatoren: Lag et budsjett lynraskt

Din Økonomi

Kalkulatoren beregner de privatøkonomiske endringene i 2019 sammenlignet med 2018, basert på spådommer for lønnsstigning, endring rentenivået, og inflasjon. Den beregner skatten for 2019 og 2018 slik at sammenligningen blir helt reell. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til for din disponible inntekt, eller husholdningsinntekt.

Her finner du kalkulatoren: Din Økonomi 2019