Kalkulatorene er delt inn i forskjellige grupper. Noen kalkulatorer hører hjemme i to grupper, slik at de står to ganger.

Se andre oversikter på Nettavisen:

Stikkordbasert oversikt over alle verktøy og guider

Oversikt over privatøkonomiske guider etter tema

Oversikt over prissammenligninger

Dette er inndelingen:

 • Arvekalkulatorer
 • Bank og kortkalkulatorer
 • Biløkonomikalkulatorer
 • Boligøkonomikalkulatorer
 • Fondskalkulatorer
 • Forbrukerkalkulatorer
 • Forsikringskalkulatorer
 • Jobbkalkulatorer
 • Kjøpskalkulatorer
 • Lånekalkulatorer
 • Pensjonskalkulatorer
 • Planleggingskalkulatorer
 • Reisekalkulatorer
 • Skattekalkulatorer
 • Sparekalkulatorer
 • Kalkulatorer for styring av økonomien
 • Trygdekalkulatorer

Arvekalkulatorer

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Så mye kan du testamentere
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.

Bank- og kortkalkulatorer

Lønnsomheten av å fylle opp BSU-kvoten
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

Kredittkortnedbetalings-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Dette koster mellomfinansieringen deg
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Mikrosparkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvor mye det blir ut av mikrosparing. Det vil si at du setter av et lite sparebeløp hver gang du trekker kortet.

Sjekk om stipendet i Lånekassen blir redusert
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Biløkonomikalkulatorer

Bruktbilimport: Avgiftsberegning
Viser hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene avhenger av importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Bilavgifter på nye biler
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, co2-avgift, og Nox avgift. I tillegg kommer merverdiavgiften.

Beregn besparelse av bildeling
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å bruke bildelings-tjenester, i stedet for å eie bilen selv.

Sammenlign kostnaden ved å kjøpe ny bil mot bruktbil
Sammenligner nybilkjøp med en tilsvarende brukt bil.

Beregn årlige bilkostnader for bruktbil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Beregn årlige bilkostnader for ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Avgiftenes andel på drivstoff
Viser hvor stor prosentandel avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Elbil-kalkulator
Sammenligner kostnadene ved å eie en elbil mot en vanlig bil.

Firma- eller privateid bil?
Viser hva som er mest økonomisk av firmabil eller å eie bilen privat. Du kan også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Skatt på firmabil
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Så mye kan du få i kjøregodtgjørelse
Viser hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren regner også ut overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Lønner det seg å eie eller leie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Beregn bonustapet på bilforsikringen
Viser hva som lønner seg. Betale for skaden selv eller la bilforsikringen dekke den og lide et fremtidig bonustap.

Boligøkonomikalkulatorer

Beregn hvor mye boligformuen din vil vokse
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Skatt på boligutleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bør du eie eller leie bolig
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Dette koster det å flytte
Kalkulatoren beregner alle kostnader du får ved å flytte.

Billigst fyring med ved eller strøm
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.

Dette koster hytta
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.

Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og på hvor mange år du har tjent dette inn.

Tomtefestekalkulator
Kalkulatoren beregner hva festeavgiften blir etter et engangsløft, og hva innløsingssumen kan være.

Kjøp av bolig for utleie
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Boligfinansiering med utleie
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Beregning av eiendomsskatt
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Fondskalkulatorer

Sparekalkulator for aksjefond
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Investere via fondskonto
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har for avkastningen.

Forbrukerkalkulatorer

Dette kan du tjene på å handle i Sverige
Her kan du beregne hvor mye du kan spare på å handle i Sverige.

Taxikalkulator
Kalkulatoren viser hvordan taxiprisen fremkommer ved å legge inn taxiselskapenes priser for oppmøte, minuttpris, og kilometerpris.

Eurobonus-kalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig rabattverdi i prosent når du mottar EuroBonuspoeng. Og den hjelper deg til å beregne riktig verdi per eurobonuspoeng når du skal bruke EuroBonuspoeng.

Rabattkalkulator
Med rabattkalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare ved å utnytte deg av alle rabattmuligheter som finnes.

Inflasjonsberegning
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Forsikringskalkulatorer

Beregn bonustapet på bilforsikringen
Viser hva som lønner seg. Betale for skaden selv eller la bilforsikringen dekke den og lide et fremtidig bonustap.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Jobbkalkulatorer

Dette kan du få i dagpenger
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dette har du rett på i feriepenger
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Valg av foreldrepenger
Med foreldrepengekalkulatoren kan du beregne størrelsen på foreldrepengene. Den tar hensyn til inntektsnivået og hvilken kvotefordeling dere velger. Kalkulatoren regner ut dette både for 80 prosent og 100 prosent uttak.

Dette koster ekstra feriedager deg
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Firma- eller privateid bil?
Viser hva som er mest økonomisk av firmabil eller å eie bilen privat. Du kan også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Skatt på firmabil
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Så mye kan du få i kjøregodtgjørelse
Viser hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren regner også ut overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Innskuddspensjon og spareprofil
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Verdien av pendlerfradragene
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Dette kan du få i reisefradrag
Beregn hva du kan få i reisefradrag.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Kjøpskalkulatorer

Eurobonus-kalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig rabattverdi i prosent når du mottar EuroBonuspoeng. Og den hjelper deg til å beregne riktig verdi per eurobonuspoeng når du skal bruke EuroBonuspoeng.

Rabattkalkulator
Med rabattkalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare ved å utnytte deg av alle rabattmuligheter som finnes.

Forenklet tollbehandling
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Sammenlign kostnaden ved å kjøpe ny bil mot bruktbil
Sammenligner nybilkjøp med en tilsvarende brukt bil.

Dette kan du tjene på å handle i Sverige
Her kan du beregne hvor mye du kan spare på å handle i Sverige.

Beregn hvor mye du kan ta inn av alkohol, tobakk, varer og beløp
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Lånekalkulatorer

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Dette koster forbrukslånet deg
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.

Gjeldsfrihetskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Kredittkortnedbetalings-kalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Dette sparer du på å samle smålånene i ett lån
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Dette koster mellomfinansieringen deg
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Refinansieringskalkulator
Her ser du hvor mange dager det tar før du har tjent inn kostnadene ved refinansiering.

Beregn hva en renteendring betyr
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Sammenlign fast mot flytende rente
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Sjekk om stipendet i Lånekassen blir redusert
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Verdien av rentefradraget
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.

Pensjonskalkulatorer

Innskuddspensjon og spareprofil
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

IPS - lønnsomhetskalkulator
Kalkulatoren beregner hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må ha før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Meravkastning og spareporteføljer
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.

Sparing til pensjonsalderen
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Beregning av spareverdier
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Planleggingskalkulatorer

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Din Økonomi 2019
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Her sammenlignes dette året med fjoråret, slik at du kan se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

Beregn din økonomiske fremtid
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Lag et budsjett lynraskt
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.

Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Reisekalkulatorer

Dette koster det deg å bli tatt i tollen
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Beregn hvor mye du kan ta inn av alkohol, tobakk, varer og beløp
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Eurobonus-kalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig rabattverdi i prosent når du mottar EuroBonuspoeng. Og den hjelper deg til å beregne riktig verdi per eurobonuspoeng når du skal bruke EuroBonuspoeng.

Forenklet tollbehandling
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Skattekalkulatorer

Skatt på aksjegevinster
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får ved salg av aksjer og mottatt utbytte.

Alkoholavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Beregning av eiendomsskatt
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årene 2016 til 2019.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Økonomiske fordeler i Nord-Troms og Finnmark
Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler. Du får både skattemessige fordeler og nedskriving av gjeld til Lånekassen.

Verdien av pendlerfradragene
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatteberegning pensjoner 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Skatteberegning pensjoner 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Dette kan du få i reisefradrag
Beregn hva du kan få i reisefradrag.

Verdien av rentefradraget
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.

Beregn hva du betaler i skatter og avgifter i 2019
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skattetrekkskalkulator for lønnsmottakere
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Bruktbilimport: Avgiftsberegning
Viser hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene avhenger av importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Bilavgifter på nye biler
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, co2-avgift, og Nox avgift. I tillegg kommer merverdiavgiften.

Skatt på boligutleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Avgiftenes andel på drivstoff
Viser hvor stor prosentandel avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Firma- eller privateid bil?
Viser hva som er mest økonomisk av firmabil eller å eie bilen privat. Du kan også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Skatt på firmabil
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.

Så mye kan du få i kjøregodtgjørelse
Viser hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren regner også ut overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Sparekalkulatorer

Sparekalkulator for aksjefond
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Lønnsomheten av å fylle opp BSU-kvoten
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

Investere via fondskonto
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til med ulike sammensetninger av innholdet på fondskontoen. Og hvilken meravkastning du får enn ved å investere direkte I de samme fondene.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har for avkastningen.

Meravkastning og spareporteføljer
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.

Mikrosparkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvor mye det blir ut av mikrosparing. Det vil si at du setter av et lite sparebeløp hver gang du trekker kortet.

Sparing til pensjonsalderen
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Beregning av spareverdier
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Utbetaling av sparebeløp
Kalkulatoren regner ut hvilken utbetaling du kan regne med fra et sparebeløp.

Innskuddspensjon og spareprofil
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

IPS - lønnsomhetskalkulator
Kalkulatoren beregner hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må ha før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Kjøp av bolig for utleie
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Styring av økonomien

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store. Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lag et budsjett lynraskt
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.

Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Trygdekalkulatorer

Dette kan du få i dagpenger
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Valg av foreldrepenger
Med foreldrepengekalkulatoren kan du beregne størrelsen på foreldrepengene. Den tar hensyn til inntektsnivået og hvilken kvotefordeling dere velger. Kalkulatoren regner ut dette både for 80 prosent og 100 prosent uttak.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.