DNB opplyste i en børsmelding 24. mai at de forlenger akseptperioden for eierne i Sbanken til 7. juni 2021 klokken 16:30. Storbanken var ikke i nærheten av å oppnå nødvendige 90 prosent aksept fra aksjonærene i Sbanken til å si ja til budet.

Mandag ettermiddag meddeler DNB at de går for en andre og siste forlengelse av budet til 14. juni 2020 klokken 16:30. Budet økes med 5 kroner per aksje til 108,85 kroner.

24. mai hadde DNB bare aksept fra 53,1 prosent av totalt utestående aksjer og stemmerettigheter i Sbanken. I tillegg eide DNB 10.469.519 aksjer, om lag 9,8 prosent, av aksjene i Sbanken. Til sammen utgjorde det 62,9 prosent. DNB var milevis unna et oppkjøp.

Les også: Finanstilsynet med kraftig advarsel: - Utgjør en betydelig risiko

75 prosent

Mandag ettermiddag hadde DNB fått ja fra aksjonærer som til sammen eier 69.478.963 aksjer i Sbanken, om lag 65 prosent av aksjene. Med DNBs eierandel på 9,9 prosent kontrollerer nå DNB til sammen 74,9 prosent av utestående aksjer og stemmerettigheter i Sbanken.

En fusjon med Sbanken krever kun tilslutning fra to tredjedeler av eierne, altså snaue 67 prosent. Nettavisen skrev for over en måned siden at dette kan bli utfallet, der Sbankens eiere blir sittende igjen med DNB-aksjer.

DNB er nå over den første magiske grensen på 2/3 av aksjekapitalen., og nå kan DNB godta en fusjon, i børsmeldingen skriver storbanken at de har redusert terskelen for minste akseptgrad fra 90 prosent ned til 2/3, altså 66,7 prosent.

Les også: Fersk sparerapport: – Nordmenn har fått seg en ordentlig vekker

Kun Tilsynet gjenstår

Det medfører at vilkåret om minste akseptgrad er oppfylt. Forutsetningen er at alle mottatte aksepter mer gyldige og ikke avhengige av godkjennelse fra tredjeparter.

Det er nå bare Konkurransetilsynet som kan hindre DNB i å få kloa på Sbanken.

DNB kunngjorde 15. april at de vil ta over Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Tilbudet fra DNB til aksjonærene i Sbanken har vært på 103,85 kroner per aksje. Det er et bud som flere markedsaktører ikke syntes var spesielt bra, og DNB måtte altså heve.

Meldingen fra DNB kom rett før børsslutt mandag, slik at markedet omgående sendte opp kursen til snaue 108 kroner, rett under det nye budet (se grafen under).