Kjell Inge Røkke og Aker-konsernet har siden i fjor sommer satset voldsomt på fornybar energi og grønn teknologi, og har gått på børs med fornybarkonsernet Aker Horizons og porteføljeselskapene Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen.

Sammen med tungvekterne Yara og Statkraft annonserte Aker Clean Hydrogen i vår at de har inngått en intensjonsavtale om å bygge Europas første storskala anlegg for grønn ammoniakk og grønt hydrogen.

I sitt brev til aksjonærene i rapporteringen fra første kvartal, sparer ikke Aker-konsernets administrerende direktør Øyvind Eriksen på superlativene:

«Prosjektet, som potensielt kan bli et av de største klimainitiativene i norsk industriell historie, er viktig for at Norge kan innta en lederposisjon globalt i industrialiseringen av storskala hydrogenproduksjon», skriver toppsjefen og fortsetter:

«Ikke ulikt betydningen Ekofisk og andre felt hadde for utviklingen av den norske olje- og gassindustrien på 1970- og 1980-årene, kan dette og andre fornybarprosjekter skape enorme ringvirkninger for utviklingen av grønne verdikjeder og leverandørindustrien i Norge».

Vil kutte 800.000 tonn utslipp årlig

Ammoniakkproduksjonen på Yaras anlegg i Porsgrunn er en av de største bidragsyterne til Norges samlede CO2-utslipp nasjonalt, og målet er å gjøre produksjonen av ammoniakk grønn ved å elektrifisere anlegget.

Omleggingen vil totalt kutte 800.000 tonn årlige utslipp av klimagasser, noe som tilsvarer å fjerne 300.000 fossile personbiler fra norske veier. Med grønt hydrogen og grønn ammoniakk kan dessuten aktørene bidra til å gjøre skipsfarten utslippsfri og gjødselen til landbruket karbonfri.

Markedsdirektør Steffen Møller-Holst i forskningsinstituttet Sintef mener Herøya-prosjektet er en stor mulighet for å styrke både industrien og norsk maritim nærings konkurransekraft.

– Når man satser såpass stort, er det absolutt et betydelig skritt i retning av at ammoniakk kan få en konkret rolle som energibærer - og ikke bare en handelsvare som havner i jorda som gjødsel. På denne måten kan man utvide anvendelsesområdet for ammoniakk, sier Møller-Holst til Nettavisen Økonomi.

Skipsfarten står for to prosent av de globale utslippene av klimagasser, men har ambisiøse målsetninger globalt om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og 70 prosent innen 2050.

Dersom alle langdistanse-skip - som står for 80 prosent av næringens utslipp - skulle byttet drivstoff til grønn ammoniakk for å bli karbonfrie, måtte dagens ammoniakk-produksjon øke tre til fire ganger for å ta unna etterspørselen. Det kan være svært godt nytt for norske aktører.

– Norge er foreløpig et hestehode foran konkurrentene på implementering av lav- og nullutslippsløsninger i transportsektoren. Norge har spisskompetanse innen nye skipsdesign, navigasjonssystemer og nye fremdriftsløsninger. Bruk av ammoniakk som drivstoff i skip kan bidra til å befeste denne posisjonen, sier Møller-Holst.

Les også: Norske gründere fikk milliontilbud fra Silicon Valley-fond på e-post: – Trodde det var spam

Hentet tre milliarder

Siden Aker Clean Hydrogen ble stiftet i februar, har selskapet hentet tre milliarder kroner i en emisjon i forbindelse med børsnotering. Herøya-prosjektet vil være selskapets bærebjelke i Aker Horizon-konsernets satsing på hydrogen.

Selskapene har sagt at prosjektet det gigantiske hydrogenprosjektet kan bli en realitet innen fem til syv år. Men: Da må det være nok kraft tilgjengelig på Herøya og norske myndigheter må bidra med betydelig pengestøtte.

Per i dag er det mer kostbart å produsere grønt hydrogen basert på fornybar elektrisitet enn ved å bruke naturgass som energikilde. Men aktørene tar sikte på å redusere kostnadene ved hjelp av storskala produksjon.

I tillegg til planene på Herøya, har selskapet planer om å bygge og drive produksjonsanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk andre steder, for eksempel i Berlevåg, Rjukan, Glomsfjord og Meråker.

Nettavisen Økonomi har vært i kontakt med Yara og Aker Clean Hydrogen, som viser til at siden avtalen ble inngått tidligere i vår har aktørene fått på plass en stab, formalisert samarbeidet gjennom en joint venture og startet dialogen med myndighetene.

Les mer: Aker Horizons går på Oslo Børs