Gå til sidens hovedinnhold

Kan dempe prisveksten: Oslo trenger færre boliger

Behovet for nye boliger i Oslo fremover er klart lavere enn tidligere antatt.

MAJORSTUEN (Nettavisen Økonomi): Nettavisen har omtalt de nye befolkningsfremskrivningene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og hvor mange vi ventes å bli i de ulik kommunene om 10, 20 og 30 år. En hovedkonklusjon er at unge rømmer distriktene, mens byene og områdene rundt fylles opp.

Disse trendene får naturlig nok også konsekvenser for boligmarkedet og nødvendig boligproduksjon, og Boligprodusentene har derfor oppdatert sine prognoser for de neste fem årene.

Den største endringen er i Oslo, hvor årlig boligbehov er nedjustert fra 5000 til ca. 3500 nye boliger i året. Det er likevel en god del mer enn det som bygges i dag, og prisveksten i Oslo er den sterkeste i landet.

- Men ett av tegnene på at Oslo fortsatt ikke er i balanse, er den sterke prisveksten. Det er viktig at Oslo ikke slapper av på reguleringene, sa adm. direktør i Boligprodusentene Per Jæger på en pressekonferanse onsdag.

Les også: Boligprodusentene advarer mot sosiale utfordringer

For lavt

I første halvår er det igangsatt om lag 1100 boliger i hovedstaden, så det bygges færre boliger i Oslo enn det behovet tilsier. Det er godkjent få nye boliger i Oslo de seneste året, som vil slå ut i lavere produksjon.

Gamle Akershus fylke er det fylket som har det største boligbehovet i årene fremover og det eneste fylket sammen med Rogaland der boligbehovet er oppjustert.

SSB har nedjustert befolkningsveksten, og Prognosesentret beregner nå et årlig boligbehov på 26.583 boliger. Det er et scenario med lav innvandring. og ca. 2500 færre boliger enn forrige framskriving. I dag ligger boligproduksjonen på om lag 23.000, rundt 3000 færre enn det som behøves fremover.

- De 10 største kommunene har til sammen behov for ca. 10 000 boliger årlig. Politikerne må sørge for tilfredsstillende boligforsyning i disse pressområdene.

Les også: Boligmarkedet: Disse Oslo-områdene har hatt høyest prisvekst

Merkostnader

- Det må reguleres nok nye boliger, og utbyggingene må ikke påføres store merkostnader i form av fordyrende krav i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler, sier Jæger i en pressemelding.

De nye beregningene viser at vel 1/3 av kommunene har et årlig boligbehov på under 10 boliger, og vel 1/3 av kommunene har et behov på mellom 10 og 50 boliger.

- Det blir derfor viktig at det tilrettelegges for bygging av eneboliger i distriktskommuner, sier Jæger.

I Trondheim og Bergen er årlig behov beregnet til ca. 1160 i årene fremover, i Bærum og Kristiansand dryt 600.

Saken oppdateres.

Kommentarer til denne saken