Gå til sidens hovedinnhold

Kan DU få statlig hjelp til husleien?

Snart får 150.000 norske husstander husleien dekket av staten. Sjekk om du kan få.

For å nå målet om at alle nordmenn skal kunne bo i en trygg og god bolig har regjeringen økt midlene til Husbanken kraftig.

Sjekk om du kan få dekket boligutgiftene av Husbanken. Regn ut her! (Kalkulatoren er utviklet av privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger.)

50.000 flere skal få
I 2008 betalte Husbanken ut mer enn 2, 4 milliarder kroner i bostøtte til vel 100 000 husstander. Summen økes til omlag 2,9 milliarder i 2009.

- De økte midlene fører til at omlag 50.000 flere personer nå vil få bostøtte, vil utbetalingene over tid øke til hele 3,6 milliarder kroner., sier strategidirektør i Husbanken Bjørn Johan Pedersen til Nettavisen.

- Hvem er det som får bostøtte?

- Støtteordninger er ment for husstander med liten inntekt og høye boutgifter. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig, sier han.

- Javel, men kan du utdype hvilke grupper som får støtte?

Mange nye grupper
- Tradisjonelt har hovedgruppene vært pensjonister og nordmenn på trygd. Men etter at nye regler tok til å gjelde fra 1. juli i år er det mange nye grupper som kan søke. Jeg kan nevne at nå behøver ikke aleneboende og par uten barn må motta trygd eller pensjon for å få bostøtte. Mange unge uten fast jobb vil dermed kunne få bostøtte, sier Pedersen.

- Du sier lave inntekter og høye boutgifter. Kan du være litt mer spesifikk?

- Reglene for hvor lav inntekten må være og hvor store boutgiftene maksimalt må være er litt komplisert da regnestykket avhenger av en rekke faktorer. På våre nettsider ligger mye informasjon om støtteordningene og de nøyaktige beregningsreglene, sier Pedersen. Les reglene her.

Ikke for normalinntekt
Nettavisen har kikket på reglene, og for de aller fleste nordmenn i jobb vil støtteordningene være uaktuelle da inntektsgrensene er lave.

For eksempel vil en enslig i Oslo maksimalt kunne ha en årsinntekt på 201.000 kroner for å i det hele tatt bli vurdert.

Reglene tar kun hensyn til inntekt og boutgifter. Om du har annen type gjeld eller andre utgifter som for eksempel studielpn eller barnebidrag så teller de ikke med.

Ikke noe skjønn
Pedersen understreker at det ikke utøves skjønn i beregning av bostøtte, boligtilskudd og startlån (se faktaramme).

- Alle saker beregnes av en datamaskin på bakgrunn av opplysninger om inntekt og boutgifter sier han.

Husbanken har laget en nettbasert kalkulator der du selv kan beregne om du kan få hjelp. Dessverre er den imidlertidig ute av funksjon.

Men på Nettavisen kan du allikevel regne ut om du kan få Husbankpenger til å dekke hele eller deler av dine boutgifter.

Regn ut her! Kalkulatoren er utviklet av privatøkonomiekspert Rune Pedersen i ABC Penger .

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kr i året

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere).

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken