Gå til sidens hovedinnhold

Kan få betalt for tidligere barnestell

Kvinner som var hjemme med barna sine i stedet for å være yrkesaktive på 1970- og 1980-tallet kan komme til å få pensjonspoeng i ettertid for barnestell.

Pensjonskommisjonen åpner for at det skal ses nærmere på muligheten for at kvinner - og eventuelt menn - som var hjemme og passet barn mellom 1967 og 1992 skal få pensjonspoeng for disse årene. Dette vil i så fall skje når reformen av folketrygden trer i kraft i 2010.

De som har fått barn etter 1992 har opptjent poeng mens de var hjemme med små barn. Sverige har innført en ordning med pensjonspoeng for barnestell som er gitt tilbakevirkende kraft, og det er mulig også i Norge.

Ekspedisjonssjef Bjørn Halvorsen i Finansdepartementet, som ledet Pensjonskommisjonens sekretariat, sier til Bergens Tidende at en slik ordning vil koste 1 milliard kroner ekstra i 2010 og 2,5 milliarder kroner i 2030.

Dette regnestykket gjelder bare de som er født før 1950 og som fikk barn mellom 1967 og 1992. For dem som er født etter 1950, er det foreløpig ikke gjort noen regnestykker.

Dersom politikerne går inn for å tildele pensjonspoeng i ettertid, blir det et omfattende arbeid å kartlegge hvem som har krav på poengene.

–Vi må finne ut hvem av foreldrene som var hjemme og hvor lenge de var hjemme, sier Halvorsen.

(NTB)

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus