Gå til sidens hovedinnhold

Kan stanse Røkkes milliardsalg

Statsministeren har en siste utvei for å løse milliardkrigen mot Kjell Inge Røkke.

Muligheten for en fredelig løsning på konflikten mellom staten og Kjell Inge Røkke blir mindre for hver time som går. Handelen på to milliarder kroner er allerede gjennomført og eierandelen i de fem kontroversielle selskapene har byttet eier. I praksis er rettssak eneste utvei for å tvinge Røkke til å bøye av.

Rettssak eneste utvei
Striden står om Kjell Inge Røkkes selskap Aker ASA har dumpet aksjer og forpliktelser for ytterligere fem milliarder kroner over på det delvis statseide Aker Solutions ASA.

Staten mener at aksjonæravtalen mellom partene klart tilsier at Næringsdepartementet burde fått være med på behandlingen av en så omstridt handel med den andre hovedeieren, mens Aker og Kjell Inge Røkke nekter å nullstille handelen.

Nå har ikke staten andre utveier enn å trekke Aker til domstolen.

Kan fryse handelen
Aksjeanalytikere Nettavisen har snakket med, mener det vil være umulig for Aker å snu nå. Selskapet har mange andre aksjonærer som trolig ser seg tjent med salget, og det er verken ønskelig eller mulig for Kjell Inge Røkke å ombestemme seg uten å få store problemer med Akers aksjonærer.

Den eneste løsningen for staten er å gå til namsretten og be om at handelen «fryses».

- Aksjeeierne (kan) fremme en sak for enhver domstol som har domsmyndighet for å kreve midlertidig forføyning, heter det i aksjonæravtalen mellom Aker, staten og den svenske Wallenberg-familien.

Frivillig voldgift
Staten kan altså velge å forsøke å få retten til å stanse gjennomføringen av handelen. I så fall må de få retten med på at staten og Wallenberg-familien risikerer store økonomiske tap hvis handelen går sin gang.

Uansett om handelen blir midlertidig stanset eller ei, så kan staten også kreve hele milliardkjøpet omstøtt. Og da vil saken havne på bordet hos en av de mest erfarne konfliktløserne i Norge - tidligere meklingsmann, nåværende sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett.

Juridisk gråsone
Juridisk handler krangelen om staten burde fått innsikt i milliardkjøpet fra Røkke før handelen ble gjennomført. Avtalen sier at dersom saken er stor og spesiell nok til å måtte behandles blant aksjonærene i Aker Solutions (generalforsamlingen), så må den også behandles av styret i Aker Holding - der staten og Wallenberg har representanter.

Til nå har staten og Aker-systemet hentet inn ikke mindre enn seks juridiske vurderinger av akkurat dette, og juristene har uten unntak konkludert i tråd med synspunktet til den part som betaler advokatregningen: Akers advokater støtter Aker, statens støtter staten.

Tre jurister bestemmer
Aksjonæravtalen sier at partene skal forsøke å forhandle seg frem til en løsning. Hvis det ikke lykkes, er neste utvei voldgift.

Dermed går ikke saken i det vanlige rettsappratet, men Aker og staten får oppnevne hver sin toppjurist til å sitte i voldgiftsnemnden. Dersom partene ikke blir enige om en tredje jurist til å lede arbeidet, går ballen videre til sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett.

Siden juristene er delt mellom staten og Aker er det ikke utenkelelig at juristen Geir Engebretsen oppnevner også får det avgjørende ordet:

- Voldgiftskjennelsen er endelig og bindende, står det i Aksjonæravtalen.

Reklame

Kurs: Slik handler du Bitcoin

Kommentarer til denne saken