Mange sliter med strømregninger som er mer enn dobbelt så høye som i fjor og mange ber om oppdeling eller utsettelse av strømregningen.

TrønderEnergi opplyser til NRK Trøndelag at de har fått fire ganger så mange telefoner enn på samme tid i fjor fra kunder som vil utsette eller dele opp regningen.

- Det er ikke overraskende for oss, vi har vært forberedt på det. Men vi vil gjerne gjøre hva vi kan for å unngå at vi må stenge strømmen til folk, sier kommunikasjonssjef Ole Jørgen Frostad.

Stenger ikke om vinteren
Strømleverandører NA24 har snakket med opplyser at de er snillere enn forskriftene tilsier når det gjelder å kutte strømmen til folk.

- Vi strekker oss lengre en bransjestandarden. Det medfør at vi ikke stenger strømmen i perioden 15 .nov til 31. Mars, sier informasjonsdirektør Katarina Finneng i Hafslund til NA24.

Dermed kan de cirka 540.000 Hafslundkundene slippe å bekymre seg.

(se hva som skal til for at Hafslund stenger strømen nederst i saken).

Bekymre seg bør heller ikke de omlag 3.500 strømkundene hos Hemsedal Energi.

- Jeg vet ikke om vi bør si det høyt, folk kan jo oppfatte det som en fullmakt til å ikke betale strømregningen, men vi stenger ikke på vinteren vi heller, sier daglig leder i Hemsedal Energi Arne Fredriksen.

På sin plass
Fagdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet synes det er bra at leverandørene har denne praksisen.

- Men etter min mening er det slik det bør være. Leverandørene kan ikke stenge strømmen dersom det oppstår fare for liv og helse, og det kan man jo lett tenke seg at skjer hvis strømmen blir borte og minusgradene herjer, sier Øines til NA24.

Han mener strømleverandørene uansett bør holde seg til mer tradisjonelle virkemidler for å drive inn utestående penger.

I juridisk forstand kan leverandørene stenge strømmen til folk som ikke betaler strømregningen. Men Nettleieavtalens paragraf syv og Forbrukskjøpslovens paragraf 48A setter klare begrensninger.

Her er Hafslunds rutiner for stenging av strøm:

Hovedtrekk:
Det stenges ved hovedstol minimum kr 3.000 eller tre ubetalte fakturaer

Stenging skjer tidligst 9 uker etter forfall

Det stenges ikke ved temperatur lavere enn -5

Det stenges ikke når kun mindreårige tilstede

Det stenges ikke for personer eldre enn 75 år

Det stenges ikke fredager

Det stenges ikke i forbindelse med høytider

Det stenges ikke i juli måned eller 15. november – 31. mars

Kundene må selv varsle nettselskapet dersom de mener det vil være fare for liv, helse eller vesentlig tingskade.

Hvis strømmen ikke blir påsatt i løpet av tre dager (90 prosent av sakene løses i løpet av et par dager) sendes det melding om forholdet til det lokale NAV-kontoret.

Vi gjennomfører stengekontroll på de anlegg som fortsatt står registrert stengt hos oss. Utførerne ble bedt om å forsøke å få kontakt med kunde

Sjekke om det eventuelt er ny kunde på anlegget

Eventuelt andre ting (ved kontakt med kunde, avdekke forhold som ga grunn til gjenåpning).

Prosess før stenging er:
Betalingspåminnelse med varsel om inkasso sendes tidligst 14 dager etter ubetalt fakturas forfallsfrist

Betalingsoppfordring med varsel om stenging sendes tidligst 14 dager etter ubetalt betalingspåminnelses forfallsfrist

Her angis det at anlegget kan bli stengt etter 4 uker fra varselets dato

Det opplyses om at kunden omgående bes ta kontakt med KrediNor dersom det er innsigelser mot kravet.

Stengevarsel innholder også informasjon om at dersom den varslede stenging kan medføre fare for liv og helse eller betydelig tingskade må kunden omgående ta kontakt med KrediNor. Det opplyses også at kunden ved betalingsproblemer etter sosiallovgivningen kap 5 kan ha rett til økonomisk støtte. For å få avklart dette bes kunden kontakte sosialkontoret i bostedskommunen.

Dersom man i de fire ukene etter at man har sendt stengevarsel fortsatt ikke hører noe fra kunden, forsøker vi også å oppnå kontakt med kunden per telefon for å forsøke å komme frem til en løsning.

Dersom vi i løpet av de fire ukene ikke hører noe fra kunden, blir anlegget stengt tidligst 4 uker etter stengevarselets dato. Da har det gått ca 3 mnd fra kunden skulle ha betalt.

Stengemannskap utfører stengeoppdrag i henhold til fastsatt instruks.

I dette inngår å forsøke å oppnå kontakt med kunden på stedet for å varsle om stenging. Dersom det ikke skjer, vil man kunne gjenåpne anlegget raskt, allerede samme dag, så fort kunden har fremvist kvittering.

Ved stenging legges det igjen et kunde-eksemplar av stengeordre med informasjon om hvordan kunden kan komme i kontakt med KrediNor for å få gjenåpnet anlegget.