Det børsnoterte forsikringsselskapet har offentliggjort resultatet for årets tre første måneder. Tallene viser et resultat før skatt i kvartalet på hele 3031 millioner kroner, mot 605 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Men salget av Gjensidige Bank til Nordea ble fullført 1. mars, der salgssummen var på ca. 5,6 milliarder kroner. Det ga en salgsgevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i første kvartal.

Dobling uansett

Resultat før skatt uten denne gevinsten ville ha vært på 1446,2 millioner kroner, men selv det hadde vært mer enn en dobling av fjorårets resultat.

Og kvartalstallene viser at resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten nesten doblet seg til 798,1 millioner kroner. Det skyldes blant annet at kostnadene og skadeutbetalingene har falt som andel av hva selskapet mottar av premieinntekter. Disse utgjorde i første kvartal 5937 millioner kroner.

- Vi er fornøyd med å ha levert et solid resultat i første kvartal. Vi nådde en viktig milepæl i kvartalet da vi fullførte salget av Gjensidige Bank. Dette styrker vår finansielle fleksibilitet og legger grunnlag for økt fokus på vår kjernevirksomhet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en børsmelding torsdag morgen

Høy kundetilfredshet

Konsernsjefen sier at i tiden fremover skal Gjensidige satse på gode digitale kundeopplevelser for å sikre og utvikle den høye kundetilfredsheten som utgjør kjernen i virksomheten.

Resultatet for hele 2018 var preget av uværet som slo inn i Norge.

Og været spiller inn også denne gangen, men med positivt fortegn. Gjensidige opplyser at Forsikringsresultatet styrket seg hovedsakelig grunnet bedre værforhold i Norge sammenlignet med første kvartal i fjor.

Vendepunkt for bilforsikring

Gjensidige opplyser videre at lønnsomheten for motorvognforsikringer i Norge nådde et vendepunkt i kvartalet.

Det åpner ifølge selskapet for en lavere underliggende skadeprosent for disse forsikringsproduktene fra andre kvartal. Med andre ord vil skadeutbetalingene som andel av premieinntektene bli lavere,

Gjensidige satser også på pensjonsmarkedet. Dette segmentet oppnådde et bedre resultat i kvartalet. Det skyldes en økende kundeportefølje, vekst i forvaltningskapitalen og høyere finansinntekter. Finansresultatet er i perioden økt fra 255 millioner kroner til 682 millioner.