TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det sier en engasjert Håkon Bleken til Nettavisen i det han forlater Litteraturhuset i Trondheim torsdag kveld.

Der har den kjente trondhjemskunstneren sittet sammen med med over hundre andre mennesker og hørt forfatter Snorre Vikdal presentere boka «Råtne Trondheim» i flere timer.

En bok som prydes av Håkon Blekens kunst.

- Jeg har lest deler av boken, men mye av det som står der er kjent for meg fra tidligere. Jeg anser det politiske systemet i Trondheim som pil råttent. Det er en person som bestemmer alt, og det er Rita Ottervik, sier Bleken og legger til:

- Å få et skifte i denne byen er viktig først og fremst for demokratiet.

- Du bruker veldig harde ord om Ottervik?

Ulovlig statsstøtte

- Jeg er jævla forbanna på henne, for det hun har ødelagt deler av byen min. Når jeg får kjeft fordi jeg uttrykker meg så uærbødig mot henne, må jeg bare henvise til hva hun har gjort med byen. Det er mye verre enn noe jeg har sagt om henne i alle fall. Det er helt forkastelig, jeg kan ikke finne sterke nok ord.

Rita Ottervik (Ap) har siden 2003 vært ordfører i Trondheim og topper også denne høsten Arbeiderpartiets liste. Hun ønsker ikke å kommentere Blekens uttalelser.

Trondheimspolitikken har i mange år vært preget av flere betente utbyggingssaker. Den siste store er byggingen av Trondheim Spektrum. Langs Nidelven, helt innerst i et boligområde preget av lav trehusbebyggelse, bygger kommunen et anlegg som skal kunne huse opptil 10.000 mennesker.

Store protester til tross, gigantbygget ruver nå på halvøyen Nidarø. Mens byggingen pågår, har EFTAs overvåkingsorgan ESA åpnet sak mot Trondheim kommune for å undersøke om tiltak knyttet til byggingen kan være i strid med reglene om statsstøtte.

Urent politisk spill

Nidarø-saken, som byggingen av Trondheim Spektrum ofte kalles, omtales i Snorre Vikdals bok. Det gjør også flere andre saker som er gravd frem og bredt dekket av Adresseavisen.

Den mest spektakulære, er nok den såkalte Kystad-saken som ble rullet opp av Adresseavisen våren 2017. «Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand», skrev Adresseavisen 9. mars 2017.

Saken handler om hvordan Ap-toppen Rune Olsø, våren 2015 gjennom sin arbeidsgiver, eiendomsutviklingsselskapet Staur, fikk oppdraget med å hindre at området Kystad i Trondheim ble varig vernet.

Det handlet om å havne innenfor eller utenfor det Rådmannen kalte «Grønn strek». De som havnet på feil side kunne se langt etter millioninntekter fra utbygging på eiendommene sine.

Anmeldt og etterforsket av Økokrim

Samtidig som han jobbet for næringsinteressene, arbeidet også Olsø, som på dette tidspunktet var bystyremedlem, politisk med saken. Han hadde meldt seg inhabil, men påvirket likevel politikere.

Forholdet ble ansett som så alvorlig at et samlet formannskap politianmeldte saken 31. mars 2017.

Samme dag ble det også kjent at Økokrim etterforsket saken. Et snaut år senere, 9. februar 2018, ble det kjent at Økokrim henla saken på bevisets stilling.

Men allerede samme dag som Adresseavisen skrev om Kystad-saken første gang, var ordfører Rita Ottervik ute og tok avstand fra Olsø.

- Jeg vet at denne type avtaler ikke er ulovlig, og at flere jobber slik, men jeg misliker dem sterkt og mener de er noe svineri.

Forfatter: Ikke ryddet opp

I ettertid har Olsø gått ut av politikken, og Arbeiderpartiet hevder de har ryddet opp.

- Feil, hevder forfatter Vikdal som mener Kystad-saken og Nidarø-saken henger sammen. I boka drar han frem en rekke små og store saker han mener dokumenterer en ukultur som har fått utvikle seg over mange år.

Han ble oppmerksom på det han omtaler som ukultur etter at han ble med i venstre i 2012. Han var også vara til bystyret etter valget i 2015, men er nå utmeldt av partiet. Vikdal omtaler seg selv som tidligere aksjonist og varsler. I dag driver han nettstedet Nidarosa hvor han er journalist og redaktør. I det daglige er han psykomotorisk fysioterapeut.

- Ukulturen krysser partigrenser, så det er ikke bare kameraderi innad i partiene. Men skal du vaske en trapp, må du begynne øverst. Byen trenger nye politikere med ønske om å rydde opp. Men da må de få mulighet til det. Skal du få til endring, må du begynne øverst. Derfor er det viktigste nå å få en ny ordfører, sier Vikdal til Nettavisen.

- Hvorfor det?

- Jeg kan dokumentere at hun har visst om langt mer enn det hun har uttalt tidligere. Vi er ikke tjent med en ordfører som skjuler informasjon.

- Må på bordet

Hos dem som hadde møtt frem på Litteraturhuset, var det ikke vanskelig å finne folk som var enig med Vikdal.

- I en liten by som Trondheim er det helt naturlig at folk kjenner hverandre og møter hverandre i ulike sammenhenger. Men det må opp på bordet og være synlig for alle, sier Sverre Juberg.

Når Nettavisen møter ham etter boklanseringen pakker han ikke mindre enn tre bøker ned i bagen.

- Vi bor på Nidarø, og kjenner oss godt igjen i det som kommer frem her. Samme hvilke argumenter vi kom med, var det som å stange mot en vegg. Du går etterhvert helt tom, forteller Juberg videre.

Tilsvar fra Ottervik og Olsø

Nettavisen har vært i kontaktet både Rune Olsø og Rita Ottervik angående bokutgivelsen.

«Har ingen nye kommentarer til dette. Påstandene fra Vikdal får stå for hans regning, da både Økokrim og kommunerevisjonen har etterforsket/gjennomgått saken og ikke finner noen holdepunkter for slike påstander», skriver Ottervik i en SMS.

Rune Olsø opplyser i en SMS at han er på reise og derfor ikke kan prate. Videre viser han til en kronikk han skrev i Adresseavisen.

Under overskriften Skittkasting og kildebruk i Adressa, skriver Olsø: «I forbindelse med at Adressa også før har brukt Vikdals beskyldninger i sin dekning, skrev tidligere statsråd Ola Borten Moe dette: «Jeg vil siteres på følgende: At Adresseavisen bruker Snorre Vikdal som kilde vitner om manglende integritet og kildekritikk.» Det kan jeg slutte meg helt og fullt til.»

Snorre Vikdal sier til Nettavisen at Olsøs kronikk ble skrevet etter at han tipset Adresseavisen om forhold knyttet til den såkalte Candy-saken. Også i denne saken blandet Olsø sin rolle som politiker med private næringsinteresser, og fikk blant annet kontrollkomiteen til å droppe en revisjon av Trondheim kino.

I etttertid kom det imidlertid frem at Olsø var inhabil da vedtaket om å droppe revisjon ble fattet. Dette fordi hans private selskap Candy People Norway hadde en avtale med Trondheim Kino, hvor Olsø tidligere hadde vært styreleder.

Litt senere sender Olsø link til en annen sak fra Adresseavisen hvor han trekker frem følgende sitat: «Det lå ikke i avtalen at vi skulle lære opp Vikdal om presseetikk og norske lover. Vi var ikke klar over at han hadde mangler på dette området. Han kommuniserte som sagt til oss at dette hadde han god greie på.»

Det var Tore Østby, redaktør i Rørosnytt, som kom med denne uttalelsen. Rørosnytt ble i ettertid felt i Pressens faglige utvalg for å ha trykket den påstanden uten å gi Vikdal muligheten til å imøtegå påstanden samtidig.

Til slutt skriver skriver Olsø til Nettavisen: «Med tanke på det oversendte materialet og Vikdals tidligere usanne beskyldninger mot en rekke andre politikere fra Høyre, Senterpartiet og Ap, ber jeg Nettavisen i tråd med VVP ikke publisere/gjengi beskyldninger/uttalelser om meg fra Vikdal som ikke er beviselig korrekte.»