*Nettavisen* Økonomi.

Gunnar Stavrum

Katastrofevalg for Arbeiderpartiet - reddes av fremgang på venstre flanke

Arbeiderpartiet taper Nord-Norge og hver tredje velger i hovedstaden.

Arbeiderpartiet er den store taperen i årets kommunevalg, og Ap går mer tilbake enn SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne går frem.

At Arbeiderpartiet ville gjøre det dårlig, var varslet på forhånd. Men de som håpet på en sluttspurt ble ikke bønnhørt. Partiet gjør det dårligste lokalvalget i historien.

- Ikke et resultat å være fornøyd med, innrømmet partileder Jonas Gahr Støre under partilederdebatten ved midnatt. Han er likevel er glad for at det han kaller sin side av politikken går frem.

I dette valget har Arbeiderpartiet fremstått som en værhane. Som kjent snur en slik seg etter vinden, men uten å stoppe den. En værhane peker ut retningen uten å få vinden i ryggen.

De store vinnerne er Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Bompengepartiet.

Som ventet ble det et nederlag for de tidligere styringspartiene, mens velgerne har gått til fløypartier og ensakspartier. Stikkord er protest og polarisering.

Klikk på bildet for å forstørre.  

ARBEIDERPARTIET ER TAPEREN: Når alle stemmene er talt opp, fremstår Arbeiderpartiet som den store taperen - mens Senterpartiuet er den store vinneren.

NB: Tallene i artikkelen er oppdatert kl 08.30 når så godt som alle stemmene er opptalt. Det er avtalt 2,7 millioner stemmer, med en valgdeltakelse på 64,5 prosent.

De brutale faktaene for Ap-partileder Jonas Gahr Støre er at oppslutningen faller fra 33,0 til 24,8 prosent. Hver fjerde Ap-velger har forlatt partiet siden 2015. I landets to største byer er situasjonen enda verre.

På landsbasis har 145.000 færre stemmer i forhold til forrige lokalvalg, mens den andre store taperen i antall stemmer - Høyre - ligger an til å få 23.000 færre stemmer enn ved forrige kommunevalg.

Særlig Arbeiderpartiets fall er dramatisk når man tar i betraktning at innbyggertallet har økt, og at det er avlagt rundt 200.000 flere stemmer totalt sett ved dette valget enn ved forrige lokalvalg.

Med 24,8 prosent som valgresultat er det lite som tyder på at Arbeiderpartiet har klart å mobilisere i sluttfasen. Spesielt skuffende er resultatet i landets største byer. Partiet lekker både til venstre og til høyre, og mange trofaste Ap-velgere har trolig satt seg på gjerdet.

Klikk på bildet for å forstørre.  

STUPER: Byrådsleder Raymond Johansen beholder makten selv om hver tredje velger har forlatt partiet i Oslo siden forrige lokalvalg. Nå brygger det opp til harde forhandlinger etter at både SV, MDG og Rødt har styrket seg kraftig på bekostning av Arbeiderpartiet. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

I Oslo må byrådsleder Raymond Johansen innse at oppslutningen har falt fra 32 prosent til såvidt over 20 prosent (20,1 prosent). Det viser at Oslo-velgerne slett ikke er fornøyd med Arbeiderpartiets håndtering av makten partiet fikk ved forrige lokalvalg.

I Bergen er Arbeiderpartiet nesten halvert og byrådslederens parti er nå jevnstort med Bompengepartiet.

Du kan følge opptellingen her: Valgresultat hele Norge

Hovedinntrykket av opptellingen er at forhåndspådommene stort sett er oppfylt, og at meningsmålerne har truffet ganske bra. Som ventet gjør Senterpartiet et brakvalg i Nord-Norge, og er jevnstort med Arbeiderpartiet både i Nordland og Troms og Finnmark.

Fremgangen for MDG, SV og Rødt var varslet - likeså tilbakegangen for Arbeiderpartiet. Det blåser ingen generell venstrevind over landet, men blant velgerne som allerede befant seg på venstresiden, er det en strøm til fløyen på venstresiden av politikken.

På ikke-sosialistisk side er det tilbakegang for alle de fire regjeringspartiene, men størst er tilbakegangen for Høyre, som går tilbake med 3,0 prosentpoeng til 20,1 prosent. Men det er også klar tilbakegang for Venstre, KrF og Fremskrittspartiet.

Det er store lokale forskjeller, men noen hoveddrivere er klare:

Fremgangen til Senterpartiet over hele landet må tolkes som en protestbølge mot reformer og sentralisering. Der er Arbeiderpartiet straffet hardest i Nord-Norge og i Innlandet - partiets viktigste bastioner siden forrige verdenskrig.

Miljøpartiet De Grønne ligger an til 6,7 prosent av stemmene i hele landet. Det er lavere enn antatt på forhånd, og partier står svakt i store deler av landet, men sterkt i storbyene - og da spesielt Oslo, med 15,2 prosent. I de andre store byene er oppslutningen betydelig svakere (som 9,8 prosent i Bergen og 10,3 prosent i Trondheim).

Fremgangen til SV og Rødt går tydelig på bekostning av Arbeiderpartiet. Venstresidens største parti er spist opp av distriktsprotester og venstredreining.

På den borgerlige siden er tilbakegangen sterk for alle partiene, noe som indikerer en generell styringsslitasje. Høyre straffes i liket med det andre styringspartiet, Fremskrittspartiet har slitt med lekkasje til Bompengepartiet.

Venstres valgresultat bekrefter partiets problemer med å komme på offensiven. Men utover kvelden klatret partiet oppover mot sperregrensen og ligger an til å lande på 3,8 prosent. Dårlig, men ikke katastrofalt dårlig.

Mens Kristelig Folkeparti har klart seg bedre enn antatt og ligger (foreløpig) over sperregrensen til stortingsvalget med 4,0 prosent av de opptalte stemmene. KrF har stort sett holdt stillingen siden forrige stortingsvalg, og det er egentlig akseptabelt tatt splittelsen av partiet i betraktning.

Siden siduasjonen varierer veldig fra kommune til kommune, er det vanskelig å trekke noen landsomfattende politiske konklusjoner. Men i det store bildet berger Arbeiderpartiet makten i Trondheim, Tromsø og Oslo fordi alliansepartnerne gjør det bra.

Det er en skjønnmaling når lederen for Oslo Ap, Frode Jacobsen, kommenterte valgresultatet med at «vi er gjenvalgt». Tallene demonstrerer at det slett ikke er Arbeiderpartiet som er gjenvalgt, men samarbeidspartnerne SV og MDG.

Skal man kåre de to viktigste sakene i dette valget, så er det distriktsopprør og klima. Den tradisjonelle økonomiske konflikten mellom høyre- og venstresiden er skjøvet i bakgrunnen. En normalt god sak for Fremskrittspartiet har også vært fraværende - innvandring har ikke stått høyt på agendaen i denne valgkampen.

  • Senterpartiet har det klare sakseierskapet til distriktsprotestene, og der blir styringspartiene Høyre og Arbeiderpartiet motpartene - enten de vil eller ei.
  • Miljøpartiet De Grønne og Bompengepartiet er motpolene som «eier» klimaspørsmålet og konflikten mellom bilisme og utslippskutt.

Men valgets store taper er som nevnt Arbeiderpartiet, som faller som en stein selv om valgvinden egentlig blåser mot venstre.

Det var historikeren Jens Arup Seip som i sin tid kalte Arbeiderpartiet for ørnen blant norske partier. Partiets sterke partikultur og dominerende stilling lå bak betegnelsen.

I dette valget har Arbeiderpartiet fremstått som en værhane. Som kjent snur en slik seg etter vinden, men uten å stoppe den. En værhane peker ut retningen uten å få vinden i ryggen.

Ørnen blant norske partier har krasjlandet.

PS! Hva er din tolkning av valgresultatet? Skriv et leserinnlegg!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.